Aktualno

 • Javna obravnava Pravilnika o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

  Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 28. 5. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Predlagan pravilnik nadomešča obstoječega in določa uskladitev z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1).

  več
 • Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2017

  Leto 2017 je zaznamovala manjša proizvodnja iz termo in hidroelektrarn in večja potreba po uvozu energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2017. Prevzem električne energije je v letu 2017 znašal 24.117 GWh, kar je za 2,2 % več kot leta 2016. V letu 2017 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.575 GWh in je bila za 3,0 % večja kot v letu 2016.

  več
 • Izdana spremenjena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Samooskrba bo mogoča tudi z napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki uporablja OVE.

  Vlada je na današnji 179. redni seji izdala spremembe in dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). Namen sprememb uredbe je, da bo ukrep samooskrbe z električno energijo iz OVE, še dostopnejši odjemalcem in da bo prispeval k lažji izpolnitvi doseganja 25-odstotnega delež OVE v rabi bruto končne energije do konca leta 2020. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/2018.

  več
 • V letu 2017 subvencioniranih 945 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2017 znašala 151,9 EUR/MWh, kar je 4 % več kot v letu 2016.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3864 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2017 znašala 944,9 GWh, kar je 6 % manj kot leta 2016. Skupaj je bilo v letu 2017 za podpore izplačanih 143,5 mio EUR, kar je 2 % manj kot leta 2016.

  več
 • V letu 2017 nižje cene električne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povpečju za gospodinjstva nižja za 4 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 6 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na letnem nivoju za leto 2017. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2017 znašala 158 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta znižala za 1,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 89 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju znižala za 3,9 %.

  več
 • Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije

  Aktivna interaktivna spletna stran EKS je namenjena širši zainteresirani javnosti.

  Vlada RS je na današnji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »