Aktualno

 • Slovenija šesta na lestvici Svetovnega energetskega sveta

  Slovenija je v letu 2018 med 125 državami na lestvici t. i. energetske trileme Svetovnega energetskega sveta (WEC) uvrščena na šesto mesto in je v primerjavi z letom 2017 napredovala za štiri mesta ter se drugo leto zapored na področju energetske varnosti uvrstila na visoko drugo mesto.

  več
 • Javni poziv Eko sklada za finančne spodbude za podjetja

  Sredstva se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti.

  Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 65/2018 objavil nov javni poziv za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike v obliki finančnih spodbud (nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero) za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Na voljo je skupaj 9,0 mio EUR sredstev.

  več
 • Cene zemeljskega plina za 2. četrtletje 2018

  Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu negospodinjskega odjema v enem letu povišala v povprečju za 9 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje (april - junij) 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 1,1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 5,3 %.

  več
 • V prvi polovici leta 2018 večja proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Prvo polovico leta 2018 je zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za prvo polovico leta 2018. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 12.248 GWh, kar je za 2,3 % več kot v enakem obdobju leta 2017. V prvi polovici leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 6.882 GWh in je bila za 1,6 % večja kot v obdobju januar - junij 2017.

  več
 • V drugi četrtini leta 2018 višje cene električne energije za gospodinjske odjemalce

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. četrtletje (april - junij) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni spremenila, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6 %.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »