Aktualno

 • Na drugem javnem pozivu izbranih 93 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Med prijavljenimi projekti je izbranih 93 projektov s skupno nazivno električno močjo 98 MW.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 240 prijav, izbranih pa je bilo 93 projektov, skupne nazive električne moči 98 MW. Med projekti prevladujejo vetrne elektrarne.

   

  več
 • Sprejet posodobljen Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2017 - 2020

  Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.

  Vlada RS je na današji 161. redni seji sprejela posodobljen nacionalni Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 (AN-URE 2020). Strateški dokument določa ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane ter dosežene prihranke energije za doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % v letu 2020.

  več
 • Nadaljevanje trenda nižanja maloprodajnih cen električne energije tudi v tretjem četrtletju 2017

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 3,9 %.

  več
 • Slovenija deseta na lestvici Svetovnega energetskega sveta

  Slovenija je letos deseta med 125 državami na lestvici t. i. energetske trileme Svetovnega energetskega sveta (WEC). Svojo uvrstitev je v primerjavi z letom 2016 izboljšala za dve mesti in prejela tudi drugo najvišjo oceno na področju energetske varnosti. Uradne razglasitve rezultatov v Bonnu se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek.

  več
 • V prvih devetih mesecih 2017 večja poraba električne energije v Sloveniji

  Uvozna odvisnost je po treh četrtinah leta leta 2017 znašala 17 %.

  Po treh četrtinah leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 11.145 GWh in je bila za 5 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 6.796 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 7.248 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 10.086 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 606 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.

  več
 • Sprejeta Energetska bilanca RS za leto 2017

  Energetska bilanca Republike Slovenije je narejena po metodologiji OECD/IEA.

  Vlada je na današnji 155. redni seji sprejela Energetsko bilanco RS za leto 2017, ki prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za 2015 in 2016 ter napovedi za 2017 in 2018. V bilanci je zapisano, da se nadaljuje trend zmanjševanja rabe fosilnih goriv, povečuje pa se delež rabe obnovljivih virov energije in odpadkov ter proizvodnja električne energije iz fotonapetostnih sončnih elektrarn.

  več
 • V devetih mesecih leta 2017 izplačanih 112,7 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila po treh četrtinah leta 2017 višja za 7 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3879 proizvodnih enot s skupno močjo 402 MW je v devetih mesecih 2017 znašala 713,5 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »