Aktualno

 • Cene zemeljskega plina za 2. četrtletje 2018

  Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu negospodinjskega odjema v enem letu povišala v povprečju za 9 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje (april - junij) 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 1,1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 5,3 %.

  več
 • V prvi polovici leta 2018 večja proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Prvo polovico leta 2018 je zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za prvo polovico leta 2018. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 12.248 GWh, kar je za 2,3 % več kot v enakem obdobju leta 2017. V prvi polovici leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 6.882 GWh in je bila za 1,6 % večja kot v obdobju januar - junij 2017.

  več
 • Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017-2020

  Zadnji rok za oddajo vlog je 4. 10. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v današnjem Uradnem listu št. 58/2018 objavilo podaljšanje, novi rok za odpiranje in povečanje višine razpisanih sredstev za Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire za obdobje 2017 do 2020. S to spremembo se razpis podaljša do 4. 10. 2018, kar je tudi novi rok za oddajo vlog, višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij pa se poveča za dodatnih 3,0 mio EUR in znaša okvirno 11,0 mio EUR.

  več
 • Priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

  Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje 15. 10. 2018 do 10:00 ure

  Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 64. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte, da je pripravilo in objavilo javno naročilo, cilj katerega je priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter zagotavljanje strokovne in tehnične podpore v procesu priprave in sprejemanja NEPN, vključno s pripravo potrebnih strokovnih podlag in izvajanjem ustreznih aktivnosti.

  več
 • V drugi četrtini leta 2018 višje cene električne energije za gospodinjske odjemalce

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. četrtletje (april - junij) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni spremenila, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6 %.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »