Aktualno

 • Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik

  Vlada RS se je na današnji 181. redni seji seznanila s poročili Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za vsa štiri četrtletja leta 2017 ter sprejela letno Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.

  več
 • V prvem četrtletju 2018 izplačanih 30,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi četrtini leta 2018 nižja za 45 % v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3877 proizvodnih enot s skupno močjo 414 MW je v prvih treh mesecih 2018 znašala 249,8 GWh, kar je 7 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. Izplačano je bilo za 17 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2017.

  več
 • Na tretjem javnem pozivu izbranih 41 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Med prijavljenimi projekti je izbranih 41 projektov s skupno nazivno električno močjo 129,4 MW.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 233 prijav, izbranih pa je bilo 41 projektov, skupne nazive električne moči 129,4 MW. Med projekti prevladujejo vetrne elektrarne.

  več
 • V prvi četrtini leta 2018 višje cene električne energije za negospodinjski odjem

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6 %.

  več
 • Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2017

  Leto 2017 je zaznamovala manjša proizvodnja iz termo in hidroelektrarn in večja potreba po uvozu energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2017. Prevzem električne energije je v letu 2017 znašal 24.117 GWh, kar je za 2,2 % več kot leta 2016. V letu 2017 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.575 GWh in je bila za 3,0 % večja kot v letu 2016.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »