Aktualno

 • Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije

  Aktivna interaktivna spletna stran EKS je namenjena širši zainteresirani javnosti.

  Vlada RS je na današnji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Sprejeta dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

  Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo okrog 10 % celotnega stavbnega fonda.

  Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.

  več
 • Nižje maloprodajne cene električne energije v zadnji četrtini leta 2017

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 2,8 %.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018 - 2020 (JOB_2018)

  Drugi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 16. 4. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 9/18 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za namen izvajanja energetske...

  več
 • Sprejet posodobljen Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2017 - 2020

  Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.

  Vlada RS je na današji 161. redni seji sprejela posodobljen nacionalni Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 (AN-URE 2020). Strateški dokument določa ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane ter dosežene prihranke energije za doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % v letu 2020.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »