Aktualno

 • V tretji četrtini leta 2018 višje maloprodajne cene električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 0,5 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 12 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. četrtletje (julij - september) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 7 %.

  več
 • Javna obravnava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo

  Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 17. 12. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Predlagana uredba odpravlja neskladnost Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 6/2014) z 8. členom Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in sicer v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje Uredbe 347/2013/EU.

  več
 • V devetih mesecih 2018 izplačanih 104,8 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz hidroelektrarn v podporni shemi je bila po treh četrtinah leta 2018 za 30 % višja v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3866 proizvodnih enot s skupno močjo 410 MW je v devetih mesecih 2018 znašala 689,3 GWh, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. Izplačano je bilo za 7 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2017.

  več
 • Seznam ponudnikov energetskih storitev po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), ki določa, da morajo države članice spodbujati trg energetskih storitev in dostop za mala in srednje velika podjetja (MSP) do tega trga, objavil seznam ponudnikov energetskih storitev.

  več
 • Slovenija šesta na lestvici Svetovnega energetskega sveta

  Slovenija je v letu 2018 med 125 državami na lestvici t. i. energetske trileme Svetovnega energetskega sveta (WEC) uvrščena na šesto mesto in je v primerjavi z letom 2017 napredovala za štiri mesta ter se drugo leto zapored na področju energetske varnosti uvrstila na visoko drugo mesto.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več