Aktualno

 • Izdana prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Pravico do samooskrbe bodo po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oz. večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe.

  Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je vlada RS na današnji 24. redni seji sprejela prenovljeno Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

  več
 • Objavljeni osnutki celovitih nacionalnih načrtov držav članic Evropske unije

  Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala do 8. aprila 2019.

  Evropska komisija je objavila prejete osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov skupaj z vljudnostnimi prevodi v angleški jezik. Ministrstvo za infrastrukturo vabi vse zainteresirane deležnike k pregledu osnutkov NEPN in tvornemu sodelovanju v predhodnem posvetovanju in dialogu glede priprave NEPN Republike Slovenije.

  več
 • V letu 2018 višje maloprodajne cene zemeljskega plina

  Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju povišala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja v povprečju za 10 %.

  Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2018 in celotno leto 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2018 znašala 55 EUR/MWh in se je obdobju enega leta zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 36 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 7,9 %.

  več
 • Začetek predhodnega posvetovanja in dialoga glede Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

  Zainteresirano javnost vabimo k oddaji prispevkov na ciljna vprašanja glede osnutka NEPN.

  Predhodno posvetovanje in dialog glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije bosta potekala od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019.

  več
 • V letu 2018 višje cene električne energije za negospodinjske odjemalce

  Postavka cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za negospodinjske porabnike višja za 14 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2018. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2018 znašala 159 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 96 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8,3 %.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2019), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2019), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do vključno 29. 3. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 - GZ) objavilo predlog pravilnika za javno objavo. Pravilnik določa vsebino, načine in pogoje opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »