Poslovna poročila

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika, Rudarstvo
  Tematika: Električna energija, Zemeljski plin

  Ključne besede: prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, premog, rezultat poslovanja, plače, zaposleni, električna energija, zemeljski plin, gospodinjski odjem, industrijski odjem, podporna shema, dajatve v energetiki.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika, Rudarstvo
  Tematika: Plače
  Ključne besede: kolektivna pogodba, individulana pogodba, bruto plača, delovna uspešnost, regres, zaposleni, medletni indeks.

  Izdajatelj: Agencija za energijo
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
  Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje.

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija
  Ključne besede: gospodinjski odjemalec, dobavitelj, struktura cene električne energije, mesečni strošek računa za elektriko, maloprodajna cena, najcenejši dobavitelj.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Investicije, Električna energija, Zemeljski plin
  Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti.

  Izdajatelj: GZS - Energetska zbornica Slovenije
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, toplota, zemeljski plin, naftni derivati, motorna goriva
  Ključne besede: poslovanje, energetske dejavnosti, rezulalti, kazalniki.