Statistične publikacije

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska bilanca
  Ključne besede: oskrba z energijo, končne poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska politika
  Ključne besede: konkurenčnost, zanesljivost, energetska intenzivnost, cene energije, učinkovita raba, obnovljivi viri energije, emisije, rezerve goriv, kakovost oskrbe.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
  Ključne besede: energetska učinkovitost, predpisi, programi, mednarodni projekti, razpisi, učinkovite tehnologije.

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetka bilanca
  Ključne besede: trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota, energetske bilance, kazalniki.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika:  Energetska bilanca
  Ključne besede: oskrba z energijo, končna raba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, obnovljivi viri energije, električna energija, toplota, energetska bilanca.

  Izdajatelj: Geološki zavod Republike Slovenije
  Področje: Rudarstvo
  Tematika: Mineralne surovine
  Ključne besede: 
  energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge.