Nacionalni energetski in podnebni načrt


Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

  1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),

  2. Energetska učinkovitost,

  3. Energetska varnost,

  4. Notranji trg ter

  5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJEDOGODKI IN POSVETOVANJA
Ozadje in obveznosti SlovenijePredhodno posvetovanje in dialog
Priprava osnutka NEPNKomunikacijske delavnice
Nadaljevanje priprave NEPNZaključno posvetovanje in dialog
JAVNO POSVETOVANJE GLEDE PRIPRAVE NEPN:

- Predhodno posvetovanje in dialog  DOKUMENTI IN POVEZAVE
- Komunikacijske delavnice- Predstavljena gradiva

- Zaključno posvetovanje in dialog

- Osnutki NEPN držav članic EU

AKTUALNA SPOROČILA ZA JAVNOST

Ljubljana, 19. 3. 2019
Evropska komisija je objavila prejete osnutke celovitih NEPN držav članic EU. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 14. 3. 2019
Zaključena druga komunikacijska delavnica v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 14. 2. 2019
Zaključena prva komunikacijska delavnica v okviru ciljnega posvetovanje in dialoga glede NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 12. 2. 2019
Začenja se javno posvetovanje in dialog glede priprave NEPN, ki bosta potekala v treh korakih. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 7. 2. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je v pripravilo posebno spletno stran, namenjeno obveščanju javnosti glede priprave NEPN. Sporočilo za javnost

ARHIV NOVIC

PRIJAVA NA E-NOVICE - Pri prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Nacionalni energetski in podnebni načrt"


Pregled aktivnosti priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

AKTIVNOST NEPNStanjeAKTIVNOST CPVOStanje
Priprava osnutka NEPN in predložitev EK 31. 12. 2018
Obvestilo o nameri priprave NEPN22. 11. 2018
Komunikacijske delavnice V tekuOdločba MOP o CPVO4. 1. 2019
Predhodno posvetovanje in dialog 4.3. - 8.4. 2019Izbira pripravljalca okoljskega poročila (OP)V teku
Osvežitev strokovnih podlag
V teku
Posodobitev osnutka NEPN V teku