E-Poročanje


Portal EPOS-G2 je sodobna spletna storitev za elektronsko poročanje podatkov s strani poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti. 

Prenovljen spletni portal EPOS-G2 omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov z uporabo prijaznih tehnoloških rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo.


AKTUALNO

18.04.2018 - Aktivacija poročila PUO-18 za poročanje v letu 2018
13.04.2018 - Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2018
23.03.2018 - Začetek poročanja o izvajanju LEK
20.03.2018 - Aktivacija prenovljenega poročevalskega sistema za e-poročanje EPOS-G2
08.03.2018 - Poročanje SODO-k in CUO-DSO preko prenovljenega portala EPOS-G2 za EDP
27.02.2018 - Aktiviranje obrazca SODO-k 18 za e-poročanje v letu 2018 in zaključitev poročil za leto 2017
19.02.2019 - Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2017
03.03.2017 - Posredovanje podatkov odgovornih oseb za e-poročanje portal EPOS-G2

Arhiv obvestil za poročevalce portala EPOS