E-Poročanje

Portal EPOS je sodobna spletna storitev za elektronsko poročanje podatkov s strani poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti. 

 

Spletni portal EPOS omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov z uporabo prijaznih tehnoloških rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre poizvedbe arhiviranih poročil.

 


AKTUALNO


3. 1. 2017     -  Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL) za leto 2017

29. 12. 2016  - Poročanje UNP-avtoplin za leto 2017

 

 
Arhiv ostalih aktualnih informacij za poročevalce portala EPOS