E-Poročanje


Portal EPOS je sodobna spletna storitev za elektronsko poročanje podatkov s strani poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti. 

Spletni portal EPOS omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov z uporabo prijaznih tehnoloških rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. 


AKTUALNO 

14. 7. 2017 - Dopolnitev metodologije za poročanje strukture cen naftnih derivatov (NMB-95, Dizel) za leto 2017
23. 6. 2017  - Zapisnik sestanka glede evidentiranja samooskrbe za poročanje SODO-k 2017
2. 6. 2017 -  Spremembe obrazca SODO-k 17 za e-poročanje v letu 2017

Arhiv vseh aktualnih informacij za poročevalce portala EPOS