E-Poročanje


Portal EPOS je sodobna spletna storitev za elektronsko poročanje podatkov s strani poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti. 

Spletni portal EPOS omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov z uporabo prijaznih tehnoloških rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. 


AKTUALNO

19.02.2019 - Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2017
08.12.2017 - Testiranje prenovljenega portala za e-poročanje EPOS-G2
03.03.2017 - Posredovanje podatkov odgovornih oseb za e-poročanje portal EPOS-G2

Arhiv obvestil za poročevalce portala EPOS