E-Poročanje


Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in podzakonskimi akti izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci zagotavljajo podatke s področja energetike preko  portala EPOS-G2.  Aplikacija omogoča poenoteno zbiranje podatkov, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo.


Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  (Ur. l. RS, št. 52/16) za izvajanje energetskega knjigovodstva  zavezanci (upravljavci stavb ali posameznih delov stavb javnega sektorja) preko aplikacije ENER-KNJIG izvajajo e-poročanje. Več informacij


AKTUALNO

29.05.2018 - Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel) od 22. tedna 2018 dalje
23.05.2018 - Spremembe obrazca CUO-DSO za e-poročanje v letu 2018
17.05.2018 - Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2017
18.04.2018 - Aktivacija poročila PUO-18 za poročanje v letu 2018
13.04.2018 - Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2018
23.03.2018 - Začetek poročanja o izvajanju LEK
20.03.2018 - Aktivacija prenovljenega poročevalskega sistema za e-poročanje EPOS-G2
08.03.2018 - Poročanje SODO-k in CUO-DSO preko prenovljenega portala EPOS-G2 za EDP
27.02.2018 - Aktiviranje obrazca SODO-k 18 za e-poročanje v letu 2018 in zaključitev poročil za leto 2017
19.02.2018 - Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2017
03.03.2017 - Posredovanje podatkov odgovornih oseb za e-poročanje portal EPOS-G2

Arhiv obvestil za poročevalce portala EPOS