E-Poročanje


Portal EPOS je sodobna spletna storitev za elektronsko poročanje podatkov s strani poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti. 

Spletni portal EPOS omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov z uporabo prijaznih tehnoloških rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. 


AKTUALNO 2017

23. 6. 2017  - Zapisnik sestanka glede evidentiranja samooskrbe za poročanje SODO-k 2017
2. 6. 2017 -  Spremembe obrazca SODO-k 17 za e-poročanje v letu 2017
19. 4. 2017  -  Aktivacija poročila PUO-17 za poročanje v letu 2017
14. 4. 2017   - Aktivacija poročila GO za e-poročanje v letu 2017
14. 4. 2017   - Aktivacija poročila "Cene Plin 2017" za poročanje v letu 2017
28. 3. 2017  -  Aktivacija poročila CUO-DSO za e-poročanje v letu 2017
28. 3. 2017   - Aktivacija poročila CUO-TSO za e-poročanje v letu 2017
13. 3. 2017 -  Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2016
23. 2. 2017  -  Aktiviranje obrazca SODO-k 17 za e-poročanje v letu 2017
22. 2. 2017   - Poziv k posredovanju podatkov odgovornih oseb za poročanje preko prenovljenega portala EPOS
21. 2. 2017  - Nadzor nad spremljanjem plač elektrogospodarstva in premogovništva prevzela EZS

 

Arhiv vseh aktualnih informacij za poročevalce portala EPOS