MINISTRSTVO ZA INFRASTUKTURO IN PROSTOR REGISTER ENERGETSKIH DOVOLJENJ Stanje na dan : 20.05.2014
Direktorat za energijo
Zap. št. Imetnik dovoljenja Številka Prejeto Izdano Status vloge Tip  Pe Pt Objekt
1 ELES d.o.o. 311-10/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- Daljnovod 2x110kV Toplarna-Polje-Beričevo
2 ENOS - Energetika d.o.o. 311-17/2004   05.07.2004 zaključeno ED 2x918kW 2x1,447kW SPTE  2X 1.5 MWe
3 TETOL d.o.o. 311-17/2004   27.07.2004 zaključeno ED --- --- Revitalizacija in povečanje moči turboagregata 1
4 TETOL d.o.o. 311-17/2004   17.09.2004 zaključeno sprememba --- --- Revitalizacija in povečanje moči turboagregata 1
5 TETOL d.o.o. 311-17/2004   23.02.2005 zaključeno sprememba --- --- Revitalizacija in povečanje moči turboagregata 1
6 GEOPLIN d.d. 311-20/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- Prenosni plinovod Vodice - TETOL
7 GEOPLIN d.d. 311-21/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- Prenosni plinovod Trojane - Hrastnik
8 GEOPLIN d.d. 311-23/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- Prenosni plinovod Valkarton - KLI Logatec
9 GEOPLIN d.d. 311-30/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- MRP Vodice
10 Elektro Maribor d.d. 311-33/2004   12.07.2004 zaključeno zavržba --- --- Daljnovod 110 kV Lendava - Pince
11 GEOPLIN d.d. 311-34/2004   14.07.2004 zaključeno ustavitev --- --- Prenosni plinovod Hrastnik - Podkraj
12 ENOS - Energetika d.o.o. 311-36/2004   17.09.2004 zaključeno sprememba 2x918 kW 2x1.447 kW SPTE  2 x 1,5 MWe
13 TEŠ d.d. 311-40/2004   01.09.2004 zaključeno popravek 2x50MW --- Plinski agregat 2x50 MW
14 SENG d.o.o. 311-40/2004   12.07.2004 zaključeno ED 190 MVA --- 190 MVA - ČHE Avče
15 MERKSCHA furnirnica Celje d.o.o. 311-60/2004   13.07.2004 zaključeno ustavitev 0,6 MW --- ME Merkscha 2 - 0,6 MW
16 Elektro Primorska d.d. 311-61/2004   15.07.2004 zaključeno ED 47x 850 kW --- 47x850kW veterne elektrarne, 110 kV priključni daljnovod
17 JP Toplotna oskrba Maribor d.o.o. 311-67/2004   30.07.2004 zaključeno ED 10 MW 10MW SPTE do 10 MW
18 Toplarna Železniki 311-69/2004   08.07.2004 zaključeno ED 600 kW 7 MW SPTE
19 LESONIT d.d. 311-77/2004   14.10.2004 zaključeno pojasnilo --- --- Transformatorska postaja
20 Komunala Trbovlje d.o.o. 311-85/2004   27.09.2004 zaključeno ED 3.029 kW 3.039 kW SPTE 3 MW
21 Komunala Trbovlje d.o.o. 311-86/2004   29.09.2004 zaključeno zavržba --- --- Skladišče ELKO, ED ni potrebno
22 Energetika Celje d.o.o. 311-91/2004   23.02.2005 zaključeno ED 1,85 MW 42,5 MW SPTE 1,85 MWe, 42,5 MWt
23 PALOMA d.d. 311-93/2004   03.03.2005 zaključeno ED 9 MW --- Povečanje moči iz 1,97 MW na 9 MW
24 AAE, d.o.o. 311-96/2004   15.06.2005 zaključeno ED 1,5 MW --- Vetrna elektrarna Dolenja vas 1,5 MW
25 GLIN GRIF d.o.o. 311-105/2004 03.12.2004 20.12.2004 zaključeno pojasnilo --- 15 MW Kotlovnica 15 MWt skupno - obstoječe
26 Elektro Primorska d.d. 311-108/2002 16.12.2002   zaključeno pojasnilo --- --- Vloga za ED za RTP 110/20 kV Vrtojba (ni bil dan odgovor)
27 DEM d.o.o. 311-109/2004 17.12.2004 18.05.2005 zaključeno ED 2x220 MW --- Črpalna hidroelektrarna Kozjak
28 SENG d.o.o. 311-109/2004 17.12.2004   zastarano pojasnilo --- --- Stari objekti
30 ELES d.o.o. 360-32/2005-1 29.11.2004 14.04.2005 zaključeno ED --- --- Daljnovod 2x400 kV Cirkovce - Pince in RTP 400 kV Cirkovce z razpletom DV pred RTP 
31 MOJA ENERGIJA d.o.o. 311-67/2004   18.04.2005 zaključeno ED 10 MW 10 MW SPTE - nova vloga za isti objekt TOM Maribor
32 ELES d.o.o. 360-8/2005-18 02.03.2005 28.04.2014 postopek ustavljen ED --- --- Daljnovod 2 x 400 kV OKROGLO - UDINE
33 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. 360-34/2005-1 05.05.2005 13.09.2005 zaključeno ED 2.429 kW 2.291 kW SPTE
34 ELES d.o.o. 360-21/2005-3 15.04.2005 23.05.2005 zaključeno pojasnilo --- --- Glede objektov na prenosu in distribuciji ter RTP-ji
35 TETOL d.o.o. 310-9/2004-17 05.05.2005 09.06.2005 zaključeno sprememba --- --- Revitalizacija turboagregata 1 - sprememba rokov
36 UE RADOVLJICA 3601-7/2005-23 20.05.2005 13.06.2005 zaključeno pojasnilo --- --- Mnenje glede ED za distribucijske plinovode
37 ENERGETIKA PROJEKT d.o.o. 360-39/2005-1 30.05.2005 14.06.2005 zaključeno ED --- 4,7 MW Kotlovnica na lesno biomaso
38 PPE d.o.o. Kidičevo 360-27/2005-31 08.08.2005 28.04.2009 zaključeno ED 2 x 400 MW --- Plinsko parna elektrarna Kidričevo na lokaciji tovarne TALUM
39 TEŠ d.d. 360-49/2005 21.09.2005 23.11.2005 zaključeno ED 500 MW 120 MW BLOK VI
40 DEM d.o.o. 360-47/2005-4 08.09.2005 28.09.2005 zaključeno ED 135 MW --- HE ZLATOLIČJE
41 DEM d.o.o. 360-47/2005-3 08.09.2005 28.09.2005 zaključeno ED 20 MW --- MHE MELJE
42 Elektro Maribor d.d. 360-48/2005 19.09.2005 14.10.2005 zaključeno ED --- --- RTP 110/10(20)kV Koroška vrata
43 TEŠ d.d. 360-52/2005 04.09.2005 28.10.2005 zaključeno sprememba 2x50 MW --- Plinski agregat 2x50 MW - sprememba rokov
44 Energetika Celje d.o.o. 360-67/2005 18.11.2005 15.12.2005 zaključeno sprememba 1,85 MW 42,5 MW SPTE, Toplarna Trnovlje
45 Elektro Mribor d.d. 360-74/2005 14.12.2005 19.12.2005 zaključeno ED --- --- RTP 110/10(20)kV Ptuj - breg
46 DEM d.o.o. 360-47/2005-3 23.12.2005 23.01.2006 zaključeno sprememba 135 MW --- HE ZLATOLIČJE, sprememba rokov
47 DEM d.o.o. 360-47/2005-3 23.12.2005 23.01.2006 zaključeno sprememba 20 MW --- MHE MELJE, sprememba rokov
48 Elektro Primorska d.d. 360-9/2006 17.01.2006 14.04.2006 zaključeno ED --- --- Kablovod 20kV RTP Vrtojba - TP Primex
49 Elektro Primorska d.d. 360-8/2006 17.01.2006 14.04.2006 zaključeno ED --- --- Kablovod 20kV RTP Sežana - meja Fernetiči
50 MERKSCHA furnirnica Celje d.o.o. 360-10/2006 19.01.2006 28.02.2006 zaključeno ED 6,75 20,5 Visokotlačna parna kotlovnica na lesno biomaso
51 Elektro Maribor d.d. 360-13/2006 25.01.2006 16.02.2006 zaključeno ED --- --- RTP 110/10(20)kV Mačkovci
52 Elektro Maribor d.d. 360-23/2006 20.02.2006 26.04.2006 zaključeno zavržba --- --- Priključni DV 2x110kV Ptuj - Breg
53 AAE, d.o.o. 360-46/2006 31.03.2006 26.04.2006 zaključeno zavržba --- --- RTP od veternih elektrarn in njegova priključitev v RTP Divača
54 KG Rakičan - EKOTEH 360-47/2006 04.04.2006 03.05.2006 zaključeno ED 1569 kW 1596 kW SPTE  na bioplin / 3 enote
55 TEŠ d.d. 360-49/2005 21.04.2006 21.05.2006 zaključeno sprememba 600 MW 120 MW Sprememba moči bloka VI iz 500 na 600MW
56 TET d.o.o. 360-56/2006 08.05.2006 08.06.2006 zaključeno ED 291 MW --- Plinsko parna elektrarna
57 AAE, d.o.o. 360-46/2006 16.06.2006 06.07.2006 zaključeno ED 80 MW --- Park veternih elektrarn Dolenja vas (36 VN)
58 DEM d.o.o. 360-37/2005 28.06.2006 07.07.2006 zaključeno sprememba 2x220 MW --- Sprememba rokov za ČHE Kozjek
59 JAVNE NAPRAVE Celje 360-74/2006 20.07.2006 20.10.2006 zaključeno ED 1063 kW 1020 kW SPTE na deponijski plin
60 TE-TOL d.o.o. 3601-6/2006-9 07.09.2006 22.03.2007 zaključeno ED zavrnjeno 126 MWe 111 MW Plinsko parna enota 
61 ENERGETIKA - ŽJ d.o.o. 360-112/2006 18.09.2006 24.10.2006 zaključeno zavržba 2x2,5 MW --- Obstoječ objekt MHE Javornik
62 ENERGETIKA - ŽJ d.o.o. 360-112/2006 18.09.2006 24.10.2006 zaključeno zavržba 1,4 MW --- Obstoječ objekt MHE Zasip
63 TOP ENERGIJA 360-34/2005 22.09.2006 24.10.2006 zaključeno sprememba 2,429 MW 2,291 MW Sprememba investitorja (novo skupno podjetje)
64 KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. 360-21/2005 26.09.2006 24.10.2006 zaključeno zavržba --- 4,5 MW Obstoječ objekt  Kotlovnica na biomaso
65 ELEKTRO CELJE 360-13/2006 23.10.2006 24.10.2006 zaključeno ED --- --- RTP 110/20 kV Dravograd
66 GEOPLIN PLINOVODI d.o.o. 3601-7/2006 27.11.2006 29.11.2006 zaključeno ED --- --- Interconection: A meja - MMRP Ceršak
67 E3 d.o.o. - SPTE Martex 360-148/2006-5 21.11.2006 15.02.2007 zaključeno ED 1040 kW 1385 kW SPTE - Obstoječi objekt
68 E3 d.o.o. - SPTE Kenog 360-148/2006-4 21.11.2006 31.01.2007 zaključeno ED 1030 kW 1104 kW SPTE - Obstoječi objekt
69 ISKRA INVEST d.d. 360-66/2007 19.01.2007   zastarano ustavitev   3x2,5+2 MW Rekonstrukcija obstoječe kotlarne iz leta 1980
70 TET d.o.o. 360-56/2006 22.02.2007 31.05.2007 zaključeno sprememba 291 MW --- Plinsko parna elektrarna v TE Trbovlje
71 Bioenerg d.o.o. 360-190/2007-2 16.03.2007   glej vrsto 79 ED 1,54 MW 1,7 MW Bioplinska naprava Lokve
72 Acciona Energija SLV d.o.o. 360-259/2007 10.05.2007 08.06.2007 zaključeno ED VE Selivec = 94,5 MW; VE Vremščica = 39 MW   VE Selivec ima 63 enot po 1,5 MW, VE Vremščica ima 26 enot po 1,5 MW
73 Energetika - ŽJ, d.o.o.; Jesenice 360-260/2007-3 11.05.2007 18.07.2007 zaključeno ED 2x1,8 MVA   MHE Sava, ki je locirana na Savi Dolinki v območju ZGO Železarne Jesenice
74 E3 d.o.o. 360-178/2007-3 30.05.2007 05.07.2007 zaključeno pogojno ED prenosna moč še ni določena   110 kV kablovod (3x enožilni kabel) pod cestiščem od RTP Dekani do RTP Žavlje pri Trstu. Ker je dolžina manj kot 5 km, ni potrebna predinvesticijska zasnova.
75 Javna agencija za železniški promet RS 375-1/2007-18 12.06.2007 03.08.2007 zaključeno ED 5 x 7,274 MW   Rekonstrukcija ter elektrifikacija železniške proge Pragersko - Hodoš ter ENP Ptuj, ENP Pavlovci, ENP Ljutomer, ENP Murska Sobota, ENP Gornji Petrovci
76 TE-TOL d.o.o. 3601-6/2006-13   29.06.2007 zaključeno ED 126 MWe 111 MW Odločba o spremembi odločbe št. 3601-6/2006-9
77 Metal Ravne d.o.o. 450-6/2002-314 26.06.2007 25.07.2007 zaključeno ED 6 MW 3.390 Sm3 ZP Sprememba namembnosti obstoječe hale Jeklarne 1 v Novo kovačnico težkih odkovkov
78 Metal Ravne d.o.o. 360-301/2007-2 24.07.2007 26.07.2007 zaključeno zavržba     Nov objekt proizvaja paro samo za tehnološke potrebe
79 Bioenerg d.o.o. 360-298/2007-2 23.07.2007 31.07.2007 zaključeno ED 1,54 MW 1,7 MW Bioplinska naprava Lokve, SPTE na bioplin
80 TGE Gas Engineering GmbH 360-303/2007-14 26.07.2007 30.04.2009 zaključeno zavrnjeno ED     Terminal LNG v Kopru
81 E3 d.o.o.; 360-285/2007-7 18.06.2007 07.09.2007 zaključeno pogojno ED prenosna moč še ni določena   110 kV kablovod (3x enožilni kabel) od RTP Vrtojba do RTP Redipuglia. Ker je dolžina pri nas manj kot 5 km, ni potrebna predinvesticijska zasnova.
82 Ecos d.o.o. 360-334/2007-2 19.09.2007 24.10.2007 zaključeno ED 4,578 MW 4,284 MW Bioplinska naprava Lendava, SPTE na bioplin iz koruzne silaže
83 DEM d.o.o. 360-47/2005-15 24.12.2007 28.12.2007 zaključeno sprememba 20 MW --- Podaljšanje ED za mHE Melje
84 ENOS - Energetika d.o.o., Jesenice 360-94/2008-3 07.05.2008 29.09.2008 zaključeno ED     Rekonstruk. sist. za oskrbo z rezervnim gorivom - UZP
85 DEM d.o.o. 360-37/2005-33 19.08.2008 29.01.2009 zaključeno sprememba 2 x 220 MW --- Sprememba rokov za ČHE Kozjak
86 Komunala Trbovlje d.o.o. 360-16/2006-3 20.08.2008 24.11.2008 zaključeno ED 1 x 3,029 MW 1 x 3,039 MW Dodana SPTE 2 k obstoječi SPTE 1
87 ENOS - Energetika d.o.o., Jesenice 360-94/2008-4 02.09.2008 11.12.2008 zaključeno sprememba 3,236 MW 4,423 MW Dodana tretja SPTE, 1.400 kWe+1.529 kWt, v vročevodni kotlovnici na Jesenicah
88 DEM d.o.o. 360-47/2005/19 12.12.2008 15.12.2008 zaključeno sprememba 20 MW --- Podaljšanje ED za mHE Melje
89 ENOS - Energetika d.o.o., Jesenice 360-94/2008-7 22.01.2009 06.08.2009 zaključeno ED   3 MW Nadomestitev dotrajanega parnega kotla z novim vročevodnim kotlom
90 PETROL Toplarna Hrastnik d.o.o. 360-56/2009-2 11.03.2009 28.05.2009 zaključeno ED 1,415 MW 1,356 MW Dodatna nova SPTE2 v Toplarni Hrastnik
91 VEPA d.o.o . Maribor 360-64/2009 30.03.2009 22.02.2013 zaključeno ED 125 MW   Park vetrnih elektrarn Senožeška Brda, 50 enot po 2,5 MW
92 JP Energetika Ljubljana d.o.o. 360-72/2009-2 09.04.2009 01.09.2009 zaključeno ED --- 348 MW vroča voda, 10,5 MW para Rekonstrukcija energetskih virov v TOŠ - zamenjava obstoječih vršnih in rezervnih kotlov
93 SENG d.o.o. - HE Učja 360-74/2009-2 16.04.2009 28.05.2010 zaključeno ED 32,5 MW, 44 MVA   Akumulacijsko-derivacijska HE
94 TGE Gas Engineering GmbH - PPE Koper 3601-4/2006 20.04.2009 28.04.2014 postopek ustavljen ED 243,3 MW 172,1 MW Plinsko parna elektrarna
95 PPE v TET d.o.o. 360-56/2006-22 21.08.2009 25.09.2009 zaključeno sprememba 291 MW   Plinsko parna elektrarna
96 ELES d.o.o. 360-32/2005-11   22.10.2009 zaključeno razveljavitev ED     DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince
97 ELES d.o.o. 360-32/2005-12 27.08.2009 13.11.2009 zaključeno ED     DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince in razširitev obstoječega RTP Cirkovce
98 ENOS - Energetika d.o.o., Jesenice 360-94/2008-9 05.11.2009   umaknjena sprememba   3 MW Nadomestitev dotrajanega parnega kotla z novim vročevodnim kotlom
99 Pirih Jožko 360-123/2009-3 04.11.2009 24.05.2010 zaključeno ED 6 x 3 MW   VE Sleme na Banjški planoti
100 Petrol Energetika d.o.o., PE Hrastnik 360-56/2009-3 11.01.2010 31.03.2010 zaključeno sprememba 1,415 MW 1,356 MW Dodatna nova SPTE2 v Toplarni Hrastnik
101 DEM d.o.o.  360-47/2005-28 15.01.2010 28.04.2010 zaključeno sprememba 135 MW --- HE ZLATOLIČJE, sprememba rokov
102 GEN energija d.o.o. 360-12/2010-1 14.01.2010 28.04.2014 postopek ustavljen ED od 1000 MW do 1600 MW   JEK 2
103 Tanin Sevnica d.d.,  360-71/2010-3 29.03.2010 29.07.2010 zaključeno ED 2,4 MW 16,6 MW Zamenjava obstoječega turboagregata 1,32 MW z močnejšim 2,4 MW
104 Luka Koper d.d. 360-72/2010-1 30.03.2010 21.09.2010 zaključeno ED 12 MW   Povečanje električne priključne moči iz 4,839 MW na 12 MW
105 ECO ATMinvest d.o.o. 360-78/2010-2 06.05.2010 02.09.2010 zaključeno ED   3x1 MW+350 kW DOLB za sosesko Majske poljane v Novi Gorici
106 Mlin Korošec s.p. 360-81/2010-1 19.05.2010 30.04.2014 postopek ustavljen ED 1,5 MW   Ena vetrnica v bližini magistralne ceste Ptuj - Zavrč
107 Ecos d.o.o. 360-82/2010-2 19.05.2010 21.07.2010 zaključeno ED 2,978 MW 2,888 MW Kogeneracija na bioplin
108 TGE Gas Engineering GmbH 360-303/2007-22 31.05.2010 27.07.2010 zaključeno ED     Terminal LNG Koper. Ponovljen postopek izdaje ED na podlagi sodbe Upravega sodišča RS
109 SOENERGETIKA d.o.o. 360-89/2010-4 04.06.2010 30.08.2010 zaključeno ED do 3,5 MW do 4,0 MW SPTE 2 v kotlarni Planina Kranj
110 SOENERGETIKA d.o.o. 360-89/2010-3 04.06.2010 30.08.2010 zaključeno ED do 1,0 MW do 1,5 MW SPTE 1 v kotlarni Planina Kranj
111 ELES d.o.o. 360-56/2006-24 17.08.2010 25.08.2010 zaključeno zavržba 291 MW   Plinsko parna elektrarna
112 TET d.o.o. 360-56/2006- 08.09.2010 22.11.2010 zaključeno sprememba 291 MW   Plinsko parna elektrarna
113 TE Brestanica d.o.o. 360-141/2010-2 16.12.2010 28.02.2011 zaključeno ED 4 x 50 MW   Plinska elektrarana za zagotavljanje tericiarne regulacije 
114 Energetika Ljubljana d.o.o.  360-72/2009-4 23.12.2010 07.02.2011 zaključeno razveljavitev ED   348 MW vroča voda, 10,5 MW para Rekonstrukcija energetskih virov v TOŠ, zamenjava obstoječih vršnih in rezervnih kotlov
115 PETROL d.d. 360-8/2011-3 12.01.2011 19.08.2011 zaključeno ED   5 MW DOLB Ribnica
116 ENOS - Energetika d.o.o., Jesenice 360-94/2008/14 21.02.2011 10.06.2011 zaključeno ED 995 kW 1.082 kW Dodana četrta SPTE v vročevodni kotlovnici na Jesenicah
117 ZARJA KOVIS d.o.o. 360-29/2011/2 28.02.2011 15.04.2011 zaključeno ED   2,23 MW DOLB Semič. Kotla 1 x 1 MW in 1 x 0,85 MW ter hranilnik toplote 0,38 MW
118 Energetika Ljubljana d.o.o.  360-72/2009-6 28.05.2011 23.09.2011 zaključeno ED   232 MW vroča voda, 10,5 MW para Rekonstrukcija energetskih virov v TOŠ. Zamenjava obstoječih vršnih in rezervnih kotlov: 2 x vročevodni kotel 58 MW, parni kotel moči 10,5 MW (16 t/h) ter zamenjava gorilnikov na kotlu VKLM5 (iz mazuta na ELKO)
119 TET d.o.o. 360-62/2011-1 16.06.2011 23.10.2012 zaključeno ED 115 MW ali 104 MW v soproizvodnji 60 MW v soproizvodnji Zagotavljanje proizvodnje el. energije in toplote z blokom 4 po letu 2015. Prenova obstoječega Bloka 4
120 TET d.o.o. 360-62/2011-1 16.06.2011 30.04.2014 postopek ustavljen ED   60 MW Daljinsko ogrevanje Trbovelj in Hrastnika, z možnostjo ogrevanja Zagorja iz TET. Daljinska toplota iz TET bi nadomestila toploto, ki jo mestne toplarne proizvajajo s plinskimi kotli
121 PETROL d.d.  360-8/2011-6 17.06.2011 22.08.2011 zaključeno ED   990 kW + 500 kW DOLB Metlika
122 SENG d.o.o. 360-74/2009-3 30.06.2011 30.04.2014 postopek ustavljen ED 10 MW   Vetrna elektrarna Avče
123 SENG d.o.o. 360-74/2009-7 30.06.2011 30.04.2012 zaključeno ED 2x50 kW + 991 kW   Fotovoltaična elektrarna Avče
124 Tovarna akumulatorskih baterij d.d., Mežica 360-27/2012-2 13.03.2012 14.06.2012 zaključeno ED dodatna priključna moč 3,2 MW   Razširitev TAB Topla I
125 Plinovodi d.o.o.  3601-2/2012-DE/41 13.11.2012 05.05.2014 postopek ustavljen ED     M9 Lendava - Kidričevo. Prenosni plinovod M9 na odseku Lendava - Kidričevo, ki bo postal del Južnega toka
126 Plinovodi d.o.o. 3601-2/2012-DE/71 10.12.2012 06.05.2014 postopek ustavljen ED     M10 Vodice - Rateče. Prenosni plinovod M10 na odseku Vodice - Rateče, ki bo postal del Južnega toka
127 Energija in okolje d.o.o., Maribor 360-171/2013/2 11.04.2013 10.05.2013 zaključeno ED 3.349 kW 3.037 kW SPTE na lokaciji kotlovnice JP Energetika Maribor, Jadranska cesta 28
128 JP Energetika Šentrupert d.o.o. 360-217/2013/2 07.06.2013 16.09.2013 zaključeno ED   2.500 kW Kotlovnica s sistemom daljinskega ogrevanja
129 GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o. 360-360/2013/2 19.09.2013 24.10.2013 zaključeno ED 2 x 5 MW 2 x 10 MW Kogeneracija SAVA Tires. 2 x SPTE v novem objektu tik ob sedanji kotlovnici 
130 Energetika Ljubljana d.o.o.  360-72/2009-DE/9 08.10.2013 30.12.2013 zaključeno sprememba   232 MW vroča voda, 10,5 MW para Rekonstrukcija energetskih virov v TOŠ. Podaljšanje rokov iz ED 360-72/2009-DE/6 z dne 23.09.2011 (zaporedna št.118)
131 STIRIA INVEST d.o.o. 360-422/2013/1 11.12.2013 05.05.2014 postopek ustavljen ED 25 x 3 MW = do 75 MW   Lokacija VE bo med Zreškim Pohorjem in Ribniškim Pohorjem, blizu Rogle
132 TE Brestanica d.o.o. 360-141/2010-DE/4 13.12.2013 03.01.2014 zaključeno sprememba 4 x 50 MW   Podaljšanje rokov iz ED 360-141/2010/2 z dne 28.02.2011 (zaporedna št.113)
133 ALPSKI VETRNI PARK d.o.o. 360-425/2013/1 18.12.2013 06.05.2014 postopek ustavljen ED 5 x 3 MW = do 15 MW   Lokacija VE bo na prelazu Črnivec
134 AMICUS d.o.o. 360-46/2014/1 04.02.2014 06.05.2014 postopek ustavljen ED 9 x 3,3 MW = do 30 MW   VE Zajčica, zahodno od naselja Gabrče v Občini Divača
Opomba: 
Status vloge = postopek ustavljen. Postopek izdaje energetskega dovoljenja ob uveljavitvi  EZ-1 (dne 22. 03. 2014) še ni bil zaključen. V drugem odstavku 555. člena EZ-1 je določeno, da se postopki za pridobitev energetskega dovoljenja, uvedeni do uveljavitve tega zakona, ustavijo.