Javne objave

Javni razpisi in pozivi s področja energetske prenove stavb

Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2017) Ministrstvo za infrastrukturo 18. 8. 2017
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (47SUB-EPPO17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za za naprave za samooskrbo z električno energijo (49SUB-SOOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (45SUB-EVOB16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (43SUB-MORS16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (42SUB-AVPO16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (41SUB-OBPO16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (40SUB-LS16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (37SUB-OB16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (58ONS16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (57LS16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (56PO16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (55OB16) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (4301-25/2012) Ministrstvo za infrastrukturo Do konca leta 2017.