Javni Razpisi

PURE_16_2013 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_16_2013)
Datum objave: 21.02.2013
Datum zaključka: 28.06.2013 oz. do porabe sredstev
Izdajatelj: Energija plus d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  • A.    Vgradnja toplotnih črpalk

  • B.    Vgradnja sprejemnikov sončne energije

  • C.    Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave

  • D.    Izvedba energetskih pregledov

  • E.    Programi informiranja in ozaveščanja

  • F.    Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote

  • G.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin

  • H.    Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

  • I.    Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS.

V kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov:
ENERGIJA PLUS D.O.O., Veselova ulica 10, 2000 Maribor.

V kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu:
ENERGIJA PLUS D.O.O., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v vložišče).
 

Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici ter opremljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Odpiranje prijav:

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 12.03.2013, nato pa vsak drugi delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 02.07.2013 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Mateja Supaničmateja.supanic@energijaplus.si/02/22 00 650
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 16/2013 - Razglasni del, stran 660)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 43/2013 - Razglasni del, stran 1581)

Višina sredstev: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepa, ki sta predmet javnega razpisa, znaša 223.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja 50% upravičenih stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja.


Upravičeni stroški


Upravičeni stroški so stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Upravičeni stroški v okviru posameznega upravičenega namena so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Nazaj