Javni Razpisi

2017 2016 2013 2010 2009 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen – apnenec, apnenec za industrijske namene in kalcit na raziskovalnem prostoru »Stahovica – Grohat« v Občini Kamnik Ministrstvo za infrastrukturo 21.04.2017
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. 30.06.2016
Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje (Rud_2013_1) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 03.10.2013
Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Stari grad 3 v Občini Krško, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje Ministrstvo za gospodarstvo 12.08.2010
Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec, Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje in Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper M