Novica

Dodaten decembrski rok za posredovanje predlogov operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Z dopolnitvijo povabila je razpisan dodaten decembrski rok za oddajo vlog za operacije energetske prenove stavb širšega (Povabilo ŠJS_2017) javnega sektorja.

Zadnji rok za oddajo vlog je 18. 12. 2017.

Ministrstvo za infrastrukturo kot nosilni posredniški organ objavlja spremembo oz. dopolnitev povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 (oznaka ŠJS_2017), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V okviru Povabila k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019« (oznaka ŠJS_2017) je dodan nov rok za oddajo vlog, t.j. dne 18. 12. 2017. V ostalem je povabilo ostalo nespremenjeno.

Povezava na povabilo

Vir: MzI