Novica

Podražitev cen reguliranih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju določenih cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017), so bodo opolnoči spremenile maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, ki se ne prodajajo na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Za liter reguliranega 95-oktanskega bencina bo potrebno odšteti 2,0 centa več, za liter dizelskega goriva pa 1,6 centa več kot doslej.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencinskega goriva bo potrebno odšteti 1,00 EUR več, za poln rezervoar dizelskega goriva pa 0,80 EUR več.

V obračunskem obdobju od 23. oktobra do 3. novembra 2017, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene bencinskega in dizelskega goriva zvišale. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Vlada RS ni spremenila trošarin za goriva. Spremembe modelskih cen so se prenesle na maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, ki od 7. novembra 2017 znašajo:

  •  1,280 €/liter za motorni bencin NMB 95 (zvišanje za 2,0 €cent/liter),
  •  1,233 €/liter za dizelsko gorivo (znižanje za 1,6 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017) bodo nove cene reguliranih naftnih derivatov veljale od 7. do 20. novembra 2017.

Prodajne cene brez davkov in dajatev za 98 in več-oktanski motorni bencin (NMB 100) in ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) se na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB 95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji, se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Skladno s veljavno uredbo je od julija 2017 dalje v izračunu modelske cene reguliranih naftnih derivatov (cena brez davkov in dajatev) upoštevan tudi dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom.