Novica

V 2. četrtletju 2017 nižje cene zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 6,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila nižja za 1,4 %. Celotni historični podatki na četrtletnem nivoju (od leta 2012 dalje) so posodobljeni z novo energijsko enoto za obračun zemeljskega plina (EUR/kWh), ki se skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) uporablja od 1. 1. 2017.

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje (april - junij) leta 2017.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2017 znašala 55,2 EUR/MWh (oz. 0,58 EUR/Sm3) in je bila za 1 % višja od maloprodajne cene v 1. četrtletju 2017. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 6,3 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike - statistična skupina D1 (letna poraba manjša od 5.556 kWh), kjer je bila končna cena nižja za 18 %.

Postavka cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 2. četrtletju 2017 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 24,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega znižala za 9 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v 2. četrtletju 2017 znašala 14,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega znižala za 5 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 2. četrtletju 2017 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 3 %. Trošarina na zemeljski plin se v 2. kvartalu 2017 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014.

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke dobava zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 44,5 %, delež omrežnine 25,4 %, delež dajatev v energetiki 8,9 %, delež trošarine 3,2 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem 2017 znašala 32,6 EUR/MWh (oz. 0,34 EUR/Sm3) in je bila za 7 % nižja od maloprodajne cene v 1. četrtletju leta 2017, v obdobju enega leta pa se je znižala za 1,4 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I2 (letna poraba od 277.778 kWh do manj kot 2.777.778 kWh), kjer je bila končna cena nižja za 17 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v 2. četrtletju 2017 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 19,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 1 %. Omrežnina je v 2. četrtletju 2017 znašala 4,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 15 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. četrtletju 2017 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,5 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 4 % več kot pred enim letom. Zaračunana trošarina na zemeljski plin se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 12 %.

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke dobava zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalce znašal 71,3 %, delež omrežnine 16,6 %, delež dajatev v energetiki 9,2 % in delež trošarine 2,9 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti: