Novica

V 4. četrtletju 2016 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrto četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 15 %.

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrto četrtletje (oktober - december) leta 2016.

 
Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem četrtletju 2016 znašala 0,58 EUR/Sm3 oz. 15,31 EUR/GJ in je bila za 9 % nižja od maloprodajne cene v tretjem četrtletju 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 8,8 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba več od 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 14 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,26 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 8 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 16 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2016 znašal 44,6 %.

Omrežnina za povprečnega gospodinjskega porabnika je v 4. četrtletju 2016 znašala 0,15 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 15 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je zvišala za slab 1 %. Njen delež v strukturi končne cene je v 4. kvartalu 2016 znašal 25,5 %.

S 1. aprilom 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 1 % zvišala okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, medtem ko sta prispevek za enegetsko učinkovitost (prispevek URE) in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostala na nivoju iz januarja 2016. Zaračunane dajatve so v 4. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje ostale enake, v obdobju enega leta pa so bile višje za 3 %. Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 8,7 % končne maloprodajne cene.

Trošarina na zemeljski plin se v 4. kvartalu 2016 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,2 % končne maloprodajne cene.

Na neto ceno zemeljskega plina, omrežnino, dajatve in trošarino se obračuna še davek na dodano vrednost (DDV) v višini 22 %, ki je v 4. kvartalu 2016 predstavljal 18,0 % končne maloprodajne cene za povprečnega gospodnjskega odjemalca.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem četrtletju 2016 znašala 0,37 EUR/Sm3 oz. 9,70 EUR/GJ in je bila za 11 % višja od maloprodajne cene v 3. četrtletju leta 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 15,4 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 16 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,22 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 10 % višja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 14 %. V strukturi cene brez davka je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2016 znašal 73,2 %.

Omrežnina za povprečnega industrijskega porabnika je v 4. četrtletju 2016 znašala 0,05 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 11 % višja glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je znižala za 22 %. Njen delež v strukturi cene brez davka je 4. kvartalu 2016 znašal 15,6 %.

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje višje v povprečju za 4 %, v obdobju enega leta pa so bile nižje za 14 %. Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,3 % cene brez davka.

Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta znižala za 11 %. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,9 % cene brez davka.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti: