Arhiv glavnih novic

 • Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike.
  Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike.

  Predstavitev novih razpisov na področju električne energije

  16.02.2017 - Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«. Udeleženci so bili predstavniki podjetij,... več

 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 7. 3. 2017.
  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 7. 3. 2017.

  Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

  02.02.2017 - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po skrajšanem postopku. Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter... več

 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 3. 3. 2017.
  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 3. 3. 2017.

  Javna obravnava Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin

  01.02.2017 - Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi trinajstega odstavka 25.a člena in trinajstega odstavka 42.a člena Zakona o rudarstvu (Z-Rud-1) objavilo predlog "Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin". Pravilnik določa sestavo in naloge... več

 • Razlog za znižanje maloprodajnih cen so bile nižje neto cene brez davkov in dajatev.
  Razlog za znižanje maloprodajnih cen so bile nižje neto cene brez davkov in dajatev.

  V letu 2016 znižanje maloprodajnih cen naftnih derivatov

  13.01.2017 - Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) 2016 in celotno leto 2016. Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji so se v letu 2016 znižale v primerjavi z letom 2015. V letu 2016 je... več

 • Poročanje strukture cen naftnih derivatov za leto 2017

  03.01.2017 - Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno e-poročanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov v letu 2017 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo, ki se uporablja za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel) ter ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja za ogrevanje (KOEL).... več

 • Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava z ostalimi energenti.
  Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava z ostalimi energenti.

  S 1. januarjem 2017 obračun zemeljskega plina v kWh

  02.01.2017 - Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) se je s 1. januarjem 2017 pričel obračun zemeljskega plina v kWh. Cena zemeljskega plina se podaja v enoti EUR/kWh. Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem upoštevali... več

 • Spremembe pravilnika so nujne za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.
  Spremembe pravilnika so nujne za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

  Zaključek javne obravnave Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

  30.12.2016 - Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) novembra 2016 objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. V času javne obravnave je bilo prejetih skupaj 27 pripomb s strani sedmih pripombodajalcev, od katerih jih je bilo 7 upoštevanih pri pripravi dopolnitev pravilnika. S spremembami in dopolnitvami pravilnika o se... več

 • Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017!

  23.12.2016 - Praznični dnevi veselo hitijo, skrite misli in želje budijo. Naj prinesejo pričakovanja in uresničijo sanje, odkrijejo modrosti in natrosijo radosti! Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017 ! več

 • Za nove vstope v podporno shemo je v okviru poziva na voljo 10 milijonov EUR.
  Za nove vstope v podporno shemo je v okviru poziva na voljo 10 milijonov EUR.

  Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  19.12.2016 - Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavila javni poziv. Predmet poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore... več

 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju julij - september 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,64 EUR/Sm3.
  Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju julij - september 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,64 EUR/Sm3.

  V tretjem četrtletju 2016 višje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

  08.12.2016 - Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 22 %. Cena energenta brez omrežnine,... več

PrvaPrva Prva

Nazaj Nazaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naprej Naprej Zadnja ZadnjaZadnja