Novica

02.12.2016
Energetika > Statistika

V tretjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije za industrijske porabnike

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 5,9 %.
Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1,3 %, za industrijske porabnike pa nižja za 10,2 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1,3 %, za industrijske porabnike pa nižja za 10,2 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij - september) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2016 znašala 165,8 EUR/MWh in je bila za 1,3 % višja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišala za 2,0 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 3. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 1,3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 56,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za poldrugi odstotek. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 3. kvartalu 2016 znašale 18,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se zaradi povišanja prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016 in povišanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 9 %.

V 3. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 41,6 %, delež omrežnine 41,8 %, delež dajatev v energetiki 14,4 %, delež trošarine pa 2,2 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2016 znašala 90,0 EUR/MWh in je bila za 5,9 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca minimalno povišala, in sicer za 0,7 %.


Postavka dobava energije je v 3. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 44,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 10,2 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za poldrugi odstotek. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 3. kvartalu 2016 znašale 9,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 3 %.

V 3. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 60,6 %, delež omrežnine 22,3 %, delež dajatev v energetiki 13,0 %, delež trošarine pa 4,1 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti: