Novica

08.12.2016
Energetika > Statistika

V tretjem četrtletju 2016 višje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 22 %.
Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje (julij-september) leta 2016.

 
Gospodinjski odjem


Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tretjem četrtletju 2016 znašala 0,64 EUR/Sm3 oz. 16,83 EUR/GJ in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v drugem četrtletju 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 8,2 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba več od 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 14 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,28 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 2 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 13 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2016 znašal 43,9 %.
 

Omrežnina za povprečnega gospodinjskega porabnika je v 3. četrtletju 2016 znašala 0,17 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 12 % višja glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 4 %. Njen delež v strukturi končne cene je v 3. kvartalu 2016 znašal 27,3 %.

 

S 1. aprilom 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 1 % zvišala okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, medtem ko sta prispevek za enegetsko učinkovitost (prispevek URE) in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostala na nivoju iz januarja 2016. Zaračunane dajatve so v 3. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje ostale enake, v obdobju enega leta pa so bile višje za 3 %. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 7,9 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v tretjem kvartalu 2016 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v tretjem četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 2,9 % končne maloprodajne cene.


Na neto ceno zemeljskega plina, omrežnino, dajatve in trošarino se obračuna še davek na dodano vrednost (DDV) v višini 22 %, ki je v 3. kvartalu 2016 predstavljal 18,0 % končne maloprodajne cene za povprečnega gospodnjskega odjemalca.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Industrijski odjem


Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tretjem četrtletju 2016 znašala 0,33 EUR/Sm3 oz. 8,77 EUR/GJ in je bila nižja za 4 % od maloprodajne cene v 2. četrtletju leta 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 22,1 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 22 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v 3. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,20 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 2 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 24 %. V strukturi cene brez davka je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2016 znašal 73,7 %.


Omrežnina za povprečnega industrijskega porabnika je v 3. četrtletju 2016 znašala 0,04 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 23 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je znižala za 24 %. Njen delež v strukturi cene brez davka je 3. kvartalu 2016 znašal 15,5 %.

 

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje nižje v povprečju za 4 %, v obdobju enega leta pa so bile nižje za 1 %. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,8 % cene brez davka.


Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta znižala za 27 %. Delež trošarine je v 3. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,0 % cene brez davka.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti: