Naravovarstvene smernice za pridobivalne prostore, za katere so izdani koncesijski akti

Naravovarstvene smernice za pridobivalne prostore, za katere so izdani koncesijski akti (uredbe o rudarskih pravicah):

 1. Vrčice 2 v občini Semič
 2. Renče 2 v občini Renče - Vogrsko
 3. Pleterje P2b v občini Kidričevo
 4. Pleterje II - širitev 1b v občini Kidričevo
 5. Pleterje P2b - širitev v občini Kidričevo
 6. Pleterje P2e v občini Kidričevo
 7. Pleterje P3 - širitev v občini Kidričevo
 8. Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
 9. Bučka - širitev v občini Škocjan
 10. Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj
 11. Dobrava II v občini Radlje ob Dravi
 12. Lukovica 2 v občini Lukovica
 13. Stari Grad 2b v občini Krško
 14. Stari Grad 3b v občini Krško
 15. Stari Grad 4 v občini Krško
 16. Ušenišče 2 v občini Moravče
 17. Peskokop Mala gora v občini Kočevje, priloga
 18. Bizeljsko 3 v občini Brežice
 19. Brezovica K2 v občini Semič
 20. Ter 2 v občini Ljubno
 21. Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji
 22. Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji
 23. Mala gora 2 v Občini Sodražica
 24. Anhovo v Občini Kanal ob Soči
 25. Andraž 2 v občini Polzela
 26. Zavratec 1b v občini Sevnica
 27. Šentvid pri Vuzenici - širitev, občina Vuzenica
 28. Vrh pri Križu, občina Žužemberg
 29. Žusem 2 - Dobrina, občina ŠentjurNaravovarstvene smernice za pridobivalne prostore za pridobitev koncesije, ki so v vladni proceduri