Odmera rudarske koncesnine, rudarske sanacnine in nadomestila za pridobljeno mineralno surovino ob izvajanju gradbenih del ali melioracije


OPOMBA: Stran je v pripravi!


Kontaktna oseba:

mag. Roman Čerenak, sekretar
telefon: 01/478-7489
e-pošta: roman.cerenak@gov.si