Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2018
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci - širitev v občini Moravske Toplice – predlog za javno obravnavo, 18. 6. 2018.

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2018
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 30/2018)
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)
Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2017:  Energetika,  Rudarstvo


                                          

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI