Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom do vključno 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018.
  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom nad 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018.


Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2018
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)
Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2017:  Energetika,  Rudarstvo


                                          

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI