Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

 • trenutno ni pravnih aktov v obravnavi

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2017
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Popravek Pravilnika o rudarski tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 58/2017)
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017)
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 32/2017)
 • Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 32/2017)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 28/2017)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 26/2017)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/2017)
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št.  4/2017)
Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2016:  Energetika,  Rudarstvo


                                          

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI