Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2019
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b-širitev 2 v občini Kidričevo, 28. 1. 2019;
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e-širitev v občini Kidričevo, 28. 1. 2019;
  • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, 22. 1. 2019;
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona; 21. 1. 2019;

  Nedavno sprejeti pravni akti

  LETO 2019
  • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 10/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 10/2019)
  • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Ur. l. RS, št. 6/2019)

  Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2018:  Energetika,  Rudarstvo


                                            

  EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI