Slovenija


Predlogi pravnih aktov - Rudarstvo

      Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi

AKTUALNO:

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo, 17. 1. 2019;
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v občini Kamnik, 21. 12. 2018;

Nedavno sprejeti pravni akti - Rudarstvo

LETO 2018
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) (Ur. l. RS, št. 84/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci (Ur. l, RS, št. 60/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd (Ur. l. RS, št. 59/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk (Ur. l. RS, št. 56/2018)
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)

Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo