Letni energetski pregled

Letni energetski pregled (LEP) je namenjen spremljanju izvajanja energetske politike v Sloveniji. Svoja izhodišča ima v sprejetih zakonskih in programskih dokumentih. Dokument vsebuje pregled izvajanja zastavljenih ciljev - opredeljeni so v Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) in so v soglasju s politikami EU, predvsem iz Zelene knjige o zanesljivosti energetske oskrbe in ključnih direktiv ter z drugimi mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Slovenija. 

ReNEP predvideva vsakoletno spremljanje izvajanje energetske politike, kar se izvaja preko tega poročila. Letni energetski pregled je torej poročilo vlade o izvajanju energetske politike.

Vsebina poročila je podobno kot v poglavju o izvedbenih mehanizmih ReNEP razvrščena po vsebinskih sklopih skladno s cilji energetske politike:

  • zanesljivost pri zagotavljanju energetskih storitev,
  • konkurenčnost energetskih podjetij, gospodarstva in države,
  • zmanjšanje vplivov na okolje.

Poročilo se začne s pregledom večletnih energetskih in okoljskih bilanc in glavnih indikatorjev energetike, nadaljuje s pregledom strateško pomembnih zunanjih okoliščin tekočega leta, zaključi pa s pregledom izvajanja opredeljenih ciljev nacionalne energetske politike.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2021 Portal Energetika