do my calculus homework title page sample for research paper introduction for literature review search engines phd thesis essay for apply master dissertation troisieme corporate finance dissertation english assignments district manager sales resume college essay reader

Letni energetski pregled

Letni energetski pregled (LEP) je namenjen spremljanju izvajanja energetske politike v Sloveniji. Svoja izhodišča ima v sprejetih zakonskih in programskih dokumentih. Dokument vsebuje pregled izvajanja zastavljenih ciljev - opredeljeni so v Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) in so v soglasju s politikami EU, predvsem iz Zelene knjige o zanesljivosti energetske oskrbe in ključnih direktiv ter z drugimi mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Slovenija. 

ReNEP predvideva vsakoletno spremljanje izvajanje energetske politike, kar se izvaja preko tega poročila. Letni energetski pregled je torej poročilo vlade o izvajanju energetske politike.

Vsebina poročila je podobno kot v poglavju o izvedbenih mehanizmih ReNEP razvrščena po vsebinskih sklopih skladno s cilji energetske politike:

  • zanesljivost pri zagotavljanju energetskih storitev,
  • konkurenčnost energetskih podjetij, gospodarstva in države,
  • zmanjšanje vplivov na okolje.

Poročilo se začne s pregledom večletnih energetskih in okoljskih bilanc in glavnih indikatorjev energetike, nadaljuje s pregledom strateško pomembnih zunanjih okoliščin tekočega leta, zaključi pa s pregledom izvajanja opredeljenih ciljev nacionalne energetske politike.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2020 Portal Energetika