Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij potrebno pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje (PV) in opustitve rabe premoga v TEŠ.

Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija),
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Spletna platforma je namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zadevnih zainteresiranih strani ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.Projekt priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo je financiran s strani Evropske unije.


SPLETNA PLATFORMA

PRIPRAVA STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Ozadje priprave strategije Ozadje CPVO Ozadje priprave območnih načrtov
Uvodne aktivnosti Uvodne aktivnosti  
     
OPERATIVNA DELOVNA SKUPINA MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO
 

DOKUMENTI IN POVEZAVE

PRIPRAVA STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Povezave na strani Evropske komisije    
Operatina delovna skupina MZI    
     

AKTUALNA SPOROČILA ZA JAVNOST

Ljubljana, 21. 8. 2020
Deloitte in Ministrstvo za infrastrukturo sta izvedla delavnico v okviru procesa pravičnega prehoda premogovnih regij. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. 8. 2020
Vlada RS je sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 28. 7. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javno naročilo in razpisno dokumentacijo, katerega predmet je celovita tehnična in strokovna podpora v procesu CPVO za
»Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 24. 6. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo strokovni dialog za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 17. 7.2019
Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Šoštanj v prostorih Termoelektrarne Šoštanj organiziralo uvodno srečanje nacionalne skupine strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov Slovenije v okviru »Platforme za premogovne regije v prehodu«. Sporočilo za javnost

ARHIV NOVIC


PRIJAVA NA E-NOVICE

Po opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Opuščanje rabe premoga"


PREGLED AKTIVNOSTI

PRIPRAVA STRATEGIJE Stanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Stanje

PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Stanje
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  29.5.2020 Namera o pripravi 7.1.2020 (Prve aktivnosti se začnejo po pripravi predloga strategije) (Jesen 2020)
Začetni sestanek z izbranim izvajalcem in priprava začetnega poročila 16.6.2020 Odločba o izvedbi CPVO 20.5.2020    
Priprava predloga strategije September 2020 Priprava in objava JN za izvedbo CPVO 24.7.2020    
    Izbira izvajalca in začetek aktivnosti September 2020    

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika