Dokumenti in povezave


Spletna stran Evropske komisije


PRIPRAVA STRATEGIJE ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU Z NAČELI PRAVIČNEGA RAZVOJA


Operativna delovna skupina MZI

3. srečanje, 19. junij 2020

2. srečanje, 19. november 2019

Uvodno srečanja, 11. julij 2019


CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)

Izvedba celovite presoje vplivov na okolje


© 2012 - 2020 Portal Energetika