Nacionalni energetski in podnebni načrt


Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

  1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),

  2. Energetska učinkovitost,

  3. Energetska varnost,

  4. Notranji trg ter

  5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJEDOGODKI IN POSVETOVANJA
Ozadje in obveznosti SlovenijePredhodno posvetovanje in dialog
Priprava osnutka NEPNKomunikacijske delavnice
Nadaljevanje priprave NEPNZaključno posvetovanje in dialog
Regionalno posvetovanje
Iterativni proces s Komisijo
Celovita presoja vplivov na okolje
JAVNO POSVETOVANJE GLEDE PRIPRAVE NEPN
DOKUMENTI IN POVEZAVE
- Predhodno posvetovanje in dialog  - Predstavljena gradiva
- Komunikacijske delavnice- Ocena in priporočila Evropske komisije

- Zaključno posvetovanje in dialog

Regionalno posvetovanje

- Odprt poziv mladim in Gibanju Mladi za podnebno pravičnost- Osnutki NEPN držav članic EU

AKTUALNA SPOROČILA ZA JAVNOST

Ljubljana, 16. 7. 2019
Izbran je pripravljavec osnutka okoljskega poročila za NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 12. 7. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je organiziralo regionalno posvetovanje s sosednjimi državami glede priprave celovitega NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. 6. 2019
Evropska komisija je objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. 6. 2019
Maja 2019 sta bili v okviru priprave NEPN izvedeni dve interni komunikacijski delavnici na temo prometa ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 31. 5. 2019
Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je seznanil z izhodišči in prvimi rezultati projekcij NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 24. 5. 2019
Na 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED so bili predstavljeni prvi preliminarni rezultate izhodišč in projekcij NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. 5. 2019
Poziv ministrstva mladim in gibanju Mladi za podnebno pravičnost za aktivno vključitev v razpravo glede priprave NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. 5. 2019
Pojasnilo javnosti v zvezi z osnutkom NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 11. 4. 2019
Objavljeni prejeti odgovori in prispevki javnosti po zaključenem predhodnem posvetovanju glede priprave NEPN. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 19. 3. 2019
Evropska komisija je objavila prejete osnutke celovitih NEPN držav članic EU. Sporočilo za javnost

ARHIV NOVIC

PRIJAVA NA E-NOVICE - Pri prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Nacionalni energetski in podnebni načrt"


Pregled aktivnosti priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

AKTIVNOST NEPNStanjeAKTIVNOST CPVOStanje
Priprava osnutka NEPN in predložitev EK 31. 12. 2018
Obvestilo o nameri priprave NEPN22. 11. 2018
Komunikacijske delavnice

Februar - Junij 2019

dodatno jeseni 2019

Odločba MOP o CPVO4. 1. 2019
Predhodno posvetovanje in dialog 4. 3. - 8. 4. 2019Izbira pripravljalca okoljskega poročila (OP)Pogodba med EK in izbranim pripravljalcem OP podpisana 12. 7. 2019
Osvežitev strokovnih podlag
Delno zaključena, delno še v teku
Delavnica glede izhodišč za vrednotenjeKonec avgusta/začetek septembra 2019
Posodobitev osnutka NEPN V teku
Priprava osnutka OPPričetek z 12. 7. 2019 (rok 12 tednov)
Priporočila EK18. 6. 2019
Regionalno posvetovanje4. 7. 2019
Poročilo Državnemu zboru o procesu priprave in sprejemanja NEPN

V pripravi

(konec avgusta 2019)