Info

Spremembe obrazca CUO-DSO za e-poročanje v letu 2018

⇒ E-poročanje

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) je zaradi ukinitve določenih postavk aktiviral spremenjen obrazec CUO-DSO za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 v letu 2018. Zaradi spremembe je pri koriščenju funckionalnosti uvoza podatkov v sistem s strani poročevalskih enot od aprila 2018 potrebno uporabljati novo XSD shemo.

V začetku leta 2018 je MZI v kontekstu zmanjševanja administivnih ovir sprejel odločitev o dokončni ukinitvi mesečnega poročanja prodaje el. energije in omrežnine preko poročil za gospodinjske odjemalce po stopnjah odjema. Na podlagi pobude SODO je MZI sprejel odločitev o zaključku poročanja omrežnine in prispevkov po tarifnih stopnjah gospodinjskega odjema.

Za poročanje od aprila 2018 naprej tako v poročilu obračuna omrežnine in prispevkov (oznaka CUO-DSO-16) ne bo več potrebno poročati po stopnjah gospodinjskega odjema. Iz tega razloga so od aprila 2018 za vnos v spletni obrazec onemogočene vrstice 1A, 1A.1, 1A.2, 1A.3 in 1A.4.  Vrstici 1A.A  (Nujna oskrba - ranljivi odjemalci) in 1A.B (Zasilna oskrba) za poročanje ostajata nespremenjeni in se prikazujeta kot doslej ločeno od prikaza porabe po skupinah letne porabe električne, sta zgolj preimenovani (v 1B.A oz. 1B.B) in v spletnem obrazcu premaknjeni na ustrezno drugo pozicijo.

Posledično se je za poročanje preko uvoza podatkov v formatu XML generirala nova XSD shema, ki je poročevalcem na voljo v sistemu EPOS-G2, ko izberejo akcijo "uvoz"  in jo snamajo z ukazom "Prenesi shemo".

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

MZI - Administracija EPOS