Javni Razpisi

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za drugo polovico leta 2013 (ENSVET 2013-2/2) Eko sklad, j.s. 12.07.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_2013_2) Energija plus d.o.o. 12.07.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_2_2013) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 21.06.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/2013/R2) Petrol d.d., Ljubljana 03.05.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov (PETROLURE/2013/R1) Petrol d.d., Ljubljana 03.05.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_1_2013) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 29.03.2013
Javni razpis UREZRKO 2013 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (1_2013_PO) Elektro energija d.o.o. 29.03.2013
Javni razpis UREZRKO 2013 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (1_2013_JS) Elektro energija d.o.o. 29.03.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_16_2013) Energija plus d.o.o. 22.02.2013
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (LS2) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 01.02.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-1) GEN-I, d.o.o. 18.01.2013
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za prvo polletje 2013 (ENSVET 2013-1/2) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013 (URE-SUB_PO-SP_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 (URE-SUB_GOS-JS_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo projektov (PETROLURE/JP/2012) Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012 B) GEN-I, d.o.o. 14.12.2012
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti (430-35/2011-MVZT) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 06.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10/02) Petrol d.d., Ljubljana 09.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (003/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 02.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (002/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 26.10.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju(73/2012) Energija plus d.o.o. 28.09.2012
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS1) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 21.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/JP/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 07.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/P/2012/U01/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/P/2012/U02/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
1 2 3 4 5 6