Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih (Geoplin G1/14) Geoplin d.o.o. 06.06.2014
Javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_EGP_2_2014) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 23.05.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (PETROLURE/2014/R2) Petrol d.d., Ljubljana 23.05.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-2) E 3, d.o.o. 16.05.2014
Javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_EGP_1_2014) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 09.05.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-1) E 3, d.o.o. 25.04.2014
Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih (URE_1_2014) Elektro energija d.o.o. 28.03.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (PETROLURE/2014/R1) Petrol d.d., Ljubljana 28.03.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2014-2) GEN-I, d.o.o. 07.03.2014
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2014 (ENSVET-2014) Eko sklad, j.s. 14.02.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2014-1) GEN-I, d.o.o. 07.02.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih v letu 2014 (URE-SUB_PO-SP_2014/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 17.01.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (URE-SUB_GOS-JS_2014/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 20.12.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-4) GEN-I, d.o.o. 13.12.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-3) GEN-I, d.o.o. 08.11.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-2) E 3, d.o.o. 08.11.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (PETROLURE/2013/R3) Petrol d.d., Ljubljana 25.10.2013
Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013 za gospodarstvo (2013_GO) Elektro energija d.o.o. 18.10.2013
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let (UPKS_13) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 30.09.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-1) E 3, d.o.o. 06.09.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-2) GEN-I, d.o.o. 19.07.2013
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za drugo polovico leta 2013 (ENSVET 2013-2/2) Eko sklad, j.s. 12.07.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_2013_2) Energija plus d.o.o. 12.07.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_2_2013) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 21.06.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/2013/R2) Petrol d.d., Ljubljana 03.05.2013
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika