Javni Razpisi

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanja odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (PETROLURE/JP/2012/U03) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov (PETROLURE/JP/2012/U06) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U08) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (001/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 29.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U04) Petrol d.d., Ljubljana 10.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/J/2012/U02) Petrol d.d., Ljubljana 03.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov (PETROLURE/JP/2012/U05/02) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/J/2012/U01) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2012 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 22.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012) GEN-I, d.o.o. 22.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/J/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 15.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/P/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 15.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/P/2012/U01) Petrol d.d., Ljubljana 08.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/P/2012/U02) Petrol d.d., Ljubljana 08.06.2012
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2012 (ENSVET 2012) Eko sklad, j.s. 06.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih (G 1/12) Geoplin d.o.o. Ljubljana 25.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (UREZRKO-1) Elektro energija d.o.o. 11.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (UREZRKO-2) Elektro energija d.o.o. 11.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja v javnem sektorju (PETROLURE/J/2012/01) Petrol d.d., Ljubljana 04.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja (PETROLURE/P/2012/01) Petrol d.d., Ljubljana 04.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (URE-SUB_GOS-JS_2012/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 30.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (URE-SUB_PO-SP_2012/01) Energetika Ljubljana d.o.o. 30.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (16/2012-PO) Energija plus d.o.o. 02.03.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (16/2012-JS) Energija plus d.o.o. 02.03.2012
1 2 3 4 5 6