Javni Razpisi

MP 2018 Razpisna dokumentacija za drugo fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
Datum objave: 27.02.2018
Datum zaključka: 16. 4. 2018 ob 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«, ki je bil dne 22. 9. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/17, na spletni strani Ministrstva za pravosodje in na Portalu Energetika, prijavitelja, ki mu je bila s sklepom številka 4300-46/2017/54 z dne 1. 12. 2017 priznana usposobljenost, vabi k drugi fazi konkurenčnega dialoga, fazi dialoga, in k oddaji rešitve, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo in preostalo dokumentacijo omenjenega javnega razpisa.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah.  Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenem objektu.

 

Rok za prijavo:

Končni rok za prejem rešitve je 16. 4. 2018 do 9:30 ure.

Rešitev, ki se oddaja preko pošte, se posreduje na naslov:

Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana

Rešitev, ki se oddaja osebno, se odda na vložišču Ministrstva za pravosodje, vhod na naslovu Cankarjeva 14, 1000 Ljubljana.

Rešitev mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bo štela za prepozno prejeta (prejemna teorija). Prepozno prejeto rešitev bo strokovna komisija zaprto vrnila pošiljatelju. 

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje rešitev bo potekalo 16. 4. 2018 ob 11:00 uri na naslovu Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za pravosodjegp.mp@gov.si01/369-5342/
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Obrazci za sestavo rešitve

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za provosodje)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Objavljena razpisna dokumentacija ne vključuje prilog koncesijske pogodbe in ostale investicijske in tehnične dokumentacije, ki je kandidatu na voljo pri nosilcu javnega razpisa in mu bo predana v elektronski obliki po predhodni najavi, ki jo posreduje na gp.mp@gov.si s pripisom za zadevo 4300-46/2017.

 

Nazaj