Javni Razpisi

MP 2016-3 Tretja faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč"
Datum objave: 01.08.2017
Datum zaključka: 03.08.2017 do 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«, ki se izvaja v okviru operacije "Demonstracijski/pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG)", kandidata obvešča, da je druga faza konkurenčnega dialoga (faza dialoga) zaključena. Kandidata se vabi k tretji fazi konkurenčnega dialoga, ponudbeni fazi, in k oddaji končne ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo in preostalo dokumentacijo omenjenega javnega razpisa.

Rok za prijavo:

Končni rok za prejem končne ponudbe je 3. 8. 2017 do 9:30 ure.  Končna ponudba mora do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov:

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana

Končna ponudba mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bo štela za prepozno prejeto (prejemna teorija). Prepozno prejeto končno ponudbo bo strokovna komisija zaprto vrnila pošiljatelju.

 

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje končne ponudbe bo potekalo na naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, dne 3. 8. 2017 ob 10:00 uri.

Kontakt:
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacije za tretjo fazo konkurenčnega dialoga:

 

Razpisna dokumentacija (word datoteka)


Podrobnejše informacije na spletni strani koncedenta

Objavljena razpisna dokumentacija ne vključuje Priloge 1 - Program izvajanja koncesije in ostale investicijske in tehnične dokumentacije, ki je ponudniku na voljo pri nosilcu javnega razpisa in mu bo predana v elektronski obliki po predhodni najavi, ki jo posreduje na gp.mp(at)gov.si s pripisom za zadevo 4300-60/2016 ali na tel. št. 01/ 369-5690 (ga. Helena Kovačič).

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Ponudnik lahko zastavi vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mp@gov.si, s pripisom za zadevo 4300-60/2016. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 2. 8. 2017 do 11:00 ure.

Zakjučen postopek

Priloge h koncesijski pogodbi št. C2030-17-163202 so dostopne na sedežu javnega partnerja.

Nazaj