Novica

Dražji naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 26. julija 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov občutno zvišajo, Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 11. do 22. julija 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. Cene naftnih derivatov so sledile zviševanju cene surove nafte, ki je na koncu tega obračunskaga obdobja dosegla ceno skoraj 120 USD/sodček. V tem času se je tečaj USD v odnosu na tečaj € najprej nekoliko okrepil, nato pa se je vrednost USD v odnosu na € nekoliko znižala in gibnanje tečaja zato ni pomembneje vplivalo na izračun modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene vseh naftnih derivatov.


Zaradi takšnih gibanj modelskih cen naftnih derivatov je Vlada RS 25. julija 2011 na korespondenčni seji sprejela sklep o znižanju višine trošarin na vse naftne derivate in s tem nekoliko omilila tokratno zvišanje maloprodajnih cen naftnih derivatov z dajatvami. 
Na osnovi navedenega se maloprodajne cene vseh naftnih derivatov vseeno precej zvišajo, in sicer se cena motornega bencina NMB 95 zviša za 2,3 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 za 2,3 centa/liter, cena dizelskega goriva za 2,1 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL za 3,1 centa/liter.


Nove cene naftnih derivatov se uveljavijo dne 26. julija in veljajo do 8. avgusta 2011.


© 2012 - 2020 Portal Energetika