Novica

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalno srečanje ministrov za energijo 2. in 3. maja 2011 v Gödöllő na Madžarskem

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalno srečanje ministrov za energijo 2. in 3. maja 2011 v Gödöllő na Madžarskem.

Neformalno ministrsko srečanje bo posvečeno dvema temama: Kažipot 2050 in zunanji energetski odnosi EU.

 

Slovenija pozdravlja pripravo nizkoogljične strategije EU (Kažipota 2050), k čemur smo se zavezali tudi v Kopenhagnu. Tudi Slovenija pripravlja Zakon o podnebnih spremembah in lastno nizkoogljično strategijo, s katero bo določila izvedljivo in stroškovno optimalno pot za doseganje dolgoročnega cilja znižanja emisij in prilagajanja na podnebne spremembe do leta 2050. Republika Slovenija pozdravlja namero EK, da predstavi kažipot do leta 2050 tudi za posamezne DČ.
 


© 2012 - 2022 Portal Energetika