Novica

Izšla je aprilska številka biltena "Učinkovito z energijo"

⇒ Energetika ⇒ Bilten Učinkovito z energijo

Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo novo številko biltena "Učinkovito z energijo", ki ponuja aktualne vsebine s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

 

Prva številka biltena "Učinkovito z energijo" je bila izdana aprila leta 1996. Založnik biltena je bila Agencija RS za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Izdajatelj je bil Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Štefan. Glavni urednik Franc Beravs, strokovna urednika Boris Selan in Duško Vnučec.

 


Cilj izdajanja biltena je bil v vseh teh 15. letih je prispevati k povečanju energetske učinkovitosti (URE), izrabe obnovljivih virov energije (OVE) in povečanju obsega kvalificirane proizvodnje električne energije (KPEE) z obveščanjem porabnikov energije in drugih ciljnih skupin o izvajanju energetske politike na področju URE, OVE in KPEE.

 

V 72 številki biltena Učinkovito z energijo Ministrstva za gospodarstvo smo ob 15. obletnici izhajanja biltena pripravili intervju z ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić o njenih pogledih na učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Poleg tega bilten med drugim podaja informacije o: novem javnem pozivu Eko sklada za občane, razpisih iz kohezijskega sklada, rezultatih natečaja za energetsko učinkovitost; novem akcijskem načrtu EU za energetsko učinkovitost, treh IEE projektih in bližnjih prireditvah.


Bilten je dosegljiv na spletnih straneh Informacijskega poratala Energetika.

 

 

 

 

 © 2012 - 2022 Portal Energetika