Novica

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala od 23.10.2012 do 23.11.2012 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter v prostorih Občine Ajdovščina, Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče-Vogrsko, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren-Kostanjevica. Na razgrnjeno gradivo ima javnost možnost dajati pripombe in dopolnitve do 23. novembra 2012.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo z javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše rešitve in okoljskega poročila za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34.

Javna razgrnitev bo potekala od 23. oktobra 2012 do 23. novembra 2012:

 • na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška 19a, Ljubljana,
 • v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina,
 • v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
 • v prostorih Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Voljčja Draga,
 • v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici, 
 • v prostorih Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren.

Javne obravnave bodo potekale:

 • 25. oktobra 2012, z začetkom ob 17.00 v Zeleni dvorani Mestne hiše, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica,
 • 05. novembra 2012, z začetkom ob 17.00 v veliki dvorani Kulturnega doma, Bukovica 43, Volčja Draga,
 • 08. novembra 2012, z začetkom ob 17.00 v dvorani v 1. nadstropju dvorca Coronini, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici,
 • 12. novembra 2012, z začetkom ob 17.00  v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 


Javnost ima v času javne razgrnitve do 23. novembra 2012 možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve;
 • po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom "ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34";
 • elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom "ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34".

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge in do njih zavzelo stališče, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti.


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2022 Portal Energetika