Novica

Podporna shema za fotovoltaiko mora biti vzdržna in zagotavljati dolgoročno stabilno poslovno okolje za vse deležnike

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V zvezi s stališčem Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI), da bo zaradi napačnih izračunov podpore ogrožena njihova dejavnost in s tem 3000 delovnih mest, poudarjamo, da gre za vrsto trditev, ki zahtevajo naše pojasnilo v nadaljevanju:

Na Centru za podpore, ki deluje v okviru Borzen d.o.o., so v prvi polovici leta 2012  ugotovili, da so se podpore glede na izredno hitro  rast obsega instaliranih PV naprav v prvi polovici leta 2012, ob koncu leta 2011 premalo znižale. Današnja ugotovitev je, da bi bila morala biti podpora ob zadnji spremembi 01.01.2012 bistveno bolj znižana, kot je bila v resnici. Soočeni smo bili s situacijo, da je bilo za podpore proizvedeni energiji iz PV elektrarn potrebnih vsak mesec bistveno več sredstev, kot se jih v Centru za podpore zbere iz prispevka, ki ga plačuje vsak odjemalec električne energije, tako gospodinjstva kot poslovni subjekti. Podporna shema je tako postala nevzdržna in jo je bilo potrebno nujno prilagoditi.

Ob vsem tem so v oglasih na svojih spletnih straneh  ponudniki fotovoltaičnih naprav (po našem poznavanju pretežno vsi člani ZSFI) reklamirali izgradnjo PV elektrarn z zagotovili, da se naložbe zaradi podpor povrnejo že v osmih letih, kar je v očitnem nasprotju z načeli, ki so bila uporabljena pri snovanju podporne sheme leta 2008 in ki so bila notificirana pri Evropski komisiji. Previsoke podpore so tako predstavljale nedovoljeno finančno pomoč investitorjem ter jim hkrati dovoljevale prekomerne dobičke. Sedanja višina podpor bo zagotavljala povratek investicije v 15 letih, kar je v skladu z evropsko politiko in načeli, ki jih imajo tudi druge evropske države. Prepričani smo, da znižanje podpor nikakor ne bo pomenilo zatona industrije fotovoltaike v Republiki Sloveniji, saj sedajšnja višina zagotavlja dobičke, ki ne bodo odvračali investitorjev.

Zavračamo očitke ZSFI, da izračuni temeljijo na napačnih predpostavkah. Model izračuna podpor sta leta 2009 ob njegovem nastajanju ob sodelovanju ministrstva, zadolženega za energijo, pripravila Institut Jožef Štefan ter JARSE. Pri pripravi vsakokratnega izračuna podpor, tudi tokrat, pa sodeluje regulator trga , neodvisna institucija JARSE. Metodologija izračuna podpor je bila že ob uveljavitvi leta 2009 objavljena na spletnih straneh, kjer je moč preveriti pravilnost izračunov.
Do sredine leta 2012 bo postavljeno že toliko fotovoltaičnih naprav, kot smo z Akcijskim načrtom za obnovljivo energijo načrtovali za leto 2020.

Interes ZSFI je le eden od legitimnih interesov pri zadevi gradnje fotovoltaičnih naprav, sta pa tu prisotna še dva enako pomembna. Prvi je interes lastnikov fotovoltaičnih proizvodnih naprav, ki so že upravičeni do podpore in pričakujejo, da jo bodo prejemali naslednjih petnajst let in bodo lahko vrnili posojila, ki so bila potrebna za realizacijo investicij. Drugi pa je interes končnih porabnikov električne energije, ki plačujejo prispevek za zagotavljanje podpor in želijo kupovati električno energijo po sprejemljivih cenah. Naša vloga je, da nadziramo podporno shemo in jo reguliramo tako, da bo vzdržna in bo zagotavljala dolgoročno stabilno poslovno okolje za vse deležnike. S tem namenom bomo v drugi polovici leta 2012 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor revidirali podporno shemo, upoštevali tudi vse koristne nasvete ZSFI in ostalih deležnikov ter zagotovili dolgoročno sprejemljivost podporne sheme.


Podrobnejše informacije o podporni shemi


© 2012 - 2021 Portal Energetika