Novica

Skupščine elektrodistribucijskih podjetij

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na dopisni seji sprejela sklepe o dopolnitvah navodil za glasovanje na skupščinah elektrodistribucijskih podjetij.

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo 26. 8. 2010 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje. Pooblaščenki Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 27. 8. 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba – II. nadstropje. Pooblaščenki Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Maribor, d. d., ki bo 25. 8. 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska 2, velika sejna soba – II. nadstropje. Pooblaščenki Bernardi Ronutti, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Vandi Trpin, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Celje, d. d., ki bo 25. 8. 2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2 a, velika sejna soba, IV. nadstropje. Pooblaščenki Bernardi Ronutti, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Vandi Trpin, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 15. redni skupščini družbe Elektro Ljubljana,  d. d., ki bo 27. 8. 2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, velika sejna soba – I. nadstropje. Pooblaščenki Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje. 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika