Novica

V drugi polovici leta 2012 nižje maloprodajne cene zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno leto 2012. Maloprodajna cena zemeljskega plina na nacionalnem nivoju je v letu 2012 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,8511 EUR/Sm3, za povprečnega industrijskega odjemalca pa 0,6332 EUR/Sm3.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno obdobje (januar - december) leta 2012.

  
Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodionjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2012 znašala 0,8511 EUR/Sm3 oz. 20,50 EUR/GJ. Medtem ko se je končna cena v drugem in tretjem kvartalu 2012 precej povišala, je v zadnjem četrtletju (oktober-december) leta 2012 sledilo precejšnje znižanje maloprodajne cene v višini 35,7 %. Tako je bila končna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca konec leta 2012 za 9,3 % nižja kot na začetku leta 2012.  


V strukturi cene se je v opazovanem obdobju leta 2012 omrežnina na tem segmentu povišala v povprečju za 15 %, medtem ko se je cena dobave zemeljskega plina, ki je v pristojnosti dobaviteljev, znižala za dobrih 15 %. Cena dajatev (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2) in trošarina se v letu 2012 nista spreminjali.

Glede na strukturo maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji v letu 2012 je znašal delež cene dobavljenega zemeljskega plina 64,0 %, delež omrežnine 29,4 % ter delež za dajatve in trošarino 6,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2012 znašala 0,6332 EUR/Sm3 oz. 16,74 EUR/GJ. Medtem ko se je končna cena v prvi polovici leta 2012 poviševala, je v drugi polovici leta 2012 sledilo znižanje maloprodajne cene v povprečju za 8,1 %. Tako je bila končna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca konec leta 2012 za 6,6 % nižja kot na začetku leta 2012.  


V strukturi cene se je v opazovanem obdobju leta 2012 omrežnina na tem segmentu povišala v povprečju za 14 %, medtem ko se je cena dobave zemeljskega plina, ki je v pristojnosti dobaviteljev, znižala za slabih 10 %. Cena dajatev (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2) in trošarina se v letu 2012 nista spreminjali.

Glede na strukturo maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji v letu 2012 je znašal delež cene dobavljenega zemeljskega plina 80,3 %, delež omrežnine 10,8 % ter delež za dajatve in trošarino 8,9 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

© 2012 - 2022 Portal Energetika