Novica

V prvem četrtletju 2013 povišanje cen električne energije za gospodinjstva in industrijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo tromesečje (januar do marec) leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3,5 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa povišala za 3,4 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvi kvartal leta 2013 (januar-marec).

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem kvartalu leta 2013 (januar do marec) znašala 154,85 EUR/MWh in je bila za 3,5 % višja kot v enakem obdobju (1. kvartal) leta 2012. Razlog za višje maloprodajne cene je znatno povišanje dajatev za namene energetike, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v letu 2013 za ta segment odjema povišal za faktor 3,1. Medtem se je v opazovanem obdobju enega leta cena za uporabo omrežja znižala v povprečju za 2 %, cena dobave energije v pristojnosti dobavitelja pa se ni spremenila.


V obdobju januar-marec 2013 je delež cene za dobavo energije vključno z nadomestilom, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 47,3 %, delež cene za uporabo omrežja pa 42,0 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 10,8 % končne maloprodajne cene.


Glede na 4. četrtletje 2012 (oktober do december 2012) se je maloprodajna cena električne energije v prvem kvartalu 2013 na tem segmentu odjema v povprečju povišala za 2,6 %.

 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 

 

Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem kvartalu 2013 (januar do marec) znašala 115,32 EUR/MWh in je bila za 3,4 % višja kot v prvem kvartalu leta 2012. Tudi v tem segmentu je glavni razlog za

povišanje maloprodajnih cen povišanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v letu 2013 v povprečju za ta segment odjema povišal za faktor 2,4. Medtem se je v opazovanem obdobju enega leta cena za uporabo omrežja znižala v povprečju za 1,1 %, cena dobave energije v pristojnosti dobavitelja pa znižala za 1,0 %.

 

V obdobju januar-marec 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 61,0 %, delež cene za uporabo omrežja pa 27,1 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 11,9 % končne maloprodajne cene.

 

Glede na 4. četrtletje 2012 (oktober do december 2012) se je maloprodajna cena električne energije v prvem kvartalu 2013 na segmentu industrijskega odjema v povprečju povišala za 1,9 %.
 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika