Novica

V zadnjem četrtletju 2012 precejšnje znižanje maloprodajne cene zemeljskega plina za gospodinjstva

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrti kvartal leta 2012. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je občutno znižala, saj je bila za 35,7 % nižja od cene v tretjem četrtletju. Maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca pa je nižja za 3,1%.

V enem letu se je maloprodajna cena zemeljskega plina za gospodinstva znižala za več kot desetino.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za zadnji četrto četrtletje leta 2012 (oktober-december).

 

 
Gospodinjski odjem  (oktober – december 2012)


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem kvartalu leta 2012 (oktober do december) znašala 0,7246 EUR/Sm3 oz. 19,16 EUR/GJ in je bila za 35,7 % nižja od maloprodajne cene v tretjem četrtletju.

 
Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo najvišje za manjše porabnike v skupini D1 (< 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 36,1% in najnižje za večje porabnike v skupini D3 (>= 200 GJ), kjer je bila končna cena glede na 3. kvartal 2012 nižja za 29,7 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, se je v povprečju znižala za četrtino, v strukturi končne cene pa je ta delež znašal 65,4 %. Omrežnina se je zaradi vpliva kurilne sezone glede na 3. četrtletje znižala za več kot polovico,  v strukturi končne cene pa je delež omrežnine znašal 26,9 %. Delež za dajatve (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2)  in trošarino pa je 4. četrtletju 2012 znašal 7,8 % končne maloprodajne cene.

V obdobju enega leta (4. kvartal 2012 glede na 4. kvartal 2011) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji znižala za 11,8 %.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem (oktober – december 2012)

Na področju industrijskega odjema  je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v četrtem kvartalu leta 2012 (oktober do december) znašala 0,6026 EUR/Sm3 oz. 15,93 EUR/GJ in je bila za 3,1% nižja od maloprodajne cene v tretjem četrtletju.

Največje znižanje maloprodajne cene tega segmenta je zaznati za manjše industrijske odjemalce statistične skupine I1 (<1000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 39,8 %. Najmanj pa se je maloprodajna cena znižala za večje porabnike skupine I4 (100 000 do < 1 000 000 GJ letne porabe) in sicer za 5,6 % glede na 3. kvartal 2012.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, se je v povprečju znižala za dobrih 6 %, v strukturi končne cene pa je ta delež znašal 78,6 %. Omrežnina se je zaradi vpliva kurilne sezone glede na 3. četrtletje znižala za 23 %, v strukturi končne cene pa je delež omrežnine znašal 12,1 %. Delež za dajatve (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2) in trošarino pa je v 4. četrtletju 2012 znašal 9,3 % končne maloprodajne cene.

V obdobju enega leta (4. kvartal 2012 glede na 4. kvartal 2011) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji povišala za 2,7 %.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika