Novica

Vlada dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu ARAO za leto 2011

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2011, ki ga je sprejel Upravni odbor agencije novembra 2010.

 

Glavne programske usmeritve ARAO za leto 2010 sledijo osnovnim ciljem in usmeritvam, kakor tudi dolgoročnim nalogam, ki so bile začrtane že v preteklih letih. Program dela za leto 2011 zajema naloge za zagotavljanje podpore državnim institucijam in upravi, načrtovanje in izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), načrtovanje ravnanja z izrabljenim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki, naloge za zagotovitev pogojev za delovanje gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev, za izvajanje procesov, ki so povezani z odnosi z javnostmi in za mednarodno sodelovanje. Procesi sistemske podpore so v okviru posrednih stroškov sorazmerno vključeni k procesom izvajanja zgoraj navedenih dejavnosti.

 

 

Program določa, da so viri financiranja ARAO:

  • Sklad za financiranje razgradnje NE Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NE Krško,
  • drugi viri, kamor uvrščamo tudi plačila malih povzročiteljev radioaktivnih odpadkov za storitve ARAO,
  • državni proračun,
  • evropska sredstva za raziskave in razvoj, sredstva Mednarodne agencije za atomsko energijo in sredstva drugih mednarodnih inštitucij. 

 

ARAO ima skupaj z direktorjem sistemiziranih 30 delovnih mest. V letu 2011 ne bodo dodatno zaposlili nobenega javnega uslužbenca.


© 2012 - 2023 Portal Energetika