Novica

Vlada imenovala člane slovenske delegacije Meddržavne komisije za NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala slovensko delegacijo Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Foto: NEK

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razrešila slovensko delegacijo Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, v sestavi:

  • dr. Igor Šalamun,
  • Julijan Fortunat,
  • mag. Matjaž Vrčko,
  • mag. Milena Černilogar Radež in
  • Mihael Zupančič

in imenovala nove člane slovenske delegacije Meddržavne komisije, v sestavi:

  • dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo (predsednik),
  • Danijel Levičar, generalni direktor Ministrstvo za infrastrukturo (član),
  • Mihael Zupančič, Ministrstvo za zunanje zadeve, sekretar (član),
  • Urška Dolinšek, Ministrstvo za infrastrukturo (članica),
  • mag. Miran Stanko, župan, Občina Krško (član).

Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo je bila ustanovljena skladno z 18. členom pogodbe. Meddržavna komisija spremlja izvajanje pogodbe, potrjuje program odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in druge dejavnosti v tej zvezi, potrjuje program razgradnje NE Krško in druge dejavnosti v tej zvezi ter obravnava odprta vprašanja, ki se nanašajo na medsebojna razmerja v zvezi s pogodbo.


© 2012 - 2022 Portal Energetika