Novica

Vlada je potrdila Izvedbeni sporazum z Euratom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je potrdila Izvedbeni sporazum z Euratom o fizikalno-tehnoloških osnovah za prihodnje fuzijske elektrarne, ki je bil sklenjen v Bruslju 18. decembra 2012.

Sporazum o fizikalno–tehnoloških osnovah za prihodnje fuzijske elektrarne je izvedbeni sporazum, ki se nanaša na izvajanje raziskovalnega programa v okviru 7. okvirnega programa Euratom na področju fuzije. Sporazum določa minimalni obseg raziskav za DEMO fuzijsko elektrarno, vendar nima finančnih posledic, ker določa le delež v porazdelitvi raziskovalnih aktivnosti, katerih financiranje je dogovorjeno v okviru asociacijskih pogodb z Euratom, sredstev za raziskave pa ne spreminja. V Sloveniji ima asociacijsko pogodbo z Euratom sklenjeno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V skladu s pogodbo je ministrstvo vzpostavilo raziskovalno enoto, t.i. Slovensko fuzijsko asociacijo, v katero so vključeni zlasti raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« in Univerze v Ljubljani. Sofinanciranje raziskovalnega dela s strani Euratom je približno 0.5 mio EUR letno.


Cilj raziskav Euratom na področju fuzije je izkoriščanje fuzije za proizvodnjo električne energije. Gre za eno najbolj obetajočih možnosti za proizvodnjo velikih količin električne energije (3GW in več na elektrarno), brez emisij CO2. Pri fuziji ni dolgoživih radioaktivnih odpadkov, torej gre za varno tehnologijo, kjer nuklearne nesreče niso mogoče.


© 2012 - 2022 Portal Energetika