Novica

Vlada o projektu Nadomestni blok TEŠ-6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji obravnavala celovito informacija o projektu Nadomestni blok TEŠ-6 stanje februar 2012 in sprejela naslednje sklepe:


Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Celovito informacijo o projektu Nadomestni blok TEŠ-6 stanje februar 2012 skupaj z vsemi prilogami.

Glede na visoko stopnjo tveganja projekta in ob upoštevanju visoke izpostavljenosti države kot lastnice HSE do projekta izgradnje bloka 6 TEŠ, je Vlada Republike Slovenije pripravljena prevzeti dodatno tveganje z izdajo državnega poroštva za projekt bloka 6 TEŠ v višini 440 mio EUR pod sledečimi pogoji:

  • investitor mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji s ciljem znižanja vrednosti iz NIP4 (1.302.747,10  EUR) in jih čimbolj približati vrednostim iz NIP 3 , pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi stroški (npr. stroški povezovalnega voda za priključitev na EES,…),
  • med Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj mora biti pred odobritvijo državnega poroštva sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni ceni iz NIP 4 (2,25EUR/GJ),
  • investitor mora zagotoviti dokončanje projekta po priloženem terminskem načrtu (uporabno dovoljenje do 15. 2. 2016),
  • investitor mora zagotoviti vse pogoje za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike,
  • investitor mora zagotoviti omejitev izpustov emisij CO2 skladno z investicijskim programom. 

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika