Novica

Vlada potrdila kriterije za določitev kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji potrdila kriterije za določitev kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, in sicer v besedilu, ki ga je predložilo Ministrstvo za obrambo.

Vlada je naložila ministrstvom in Banki Slovenije, da v roku šestih mesecev na podlagi potrjenih kriterijev predlagajo konkretno kritično infrastrukturo Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture, ki bo gradivo predložila v potrditev Vladi Republike Slovenije.


Medresorska koordinacijska skupina za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji je oblikovala definicijo kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije. Izhajajoč iz definicije so bili določeni sektorji kritične infrastrukture. Gre za sektorje kritične infrastrukture, ki zagotavljajo energetsko podporo, prometne povezave, preskrbo s hrano in pitno vodo, zdravstveno oskrbo, finance, varstvo okolja ter informacijsko in komunikacijsko podporo. Ob upoštevanju posledic nedelovanja zmogljivosti in dejavnosti, ki so ključnega pomena za državo, so določeni osnovni kriteriji za določanje kritične infrastrukture Republike Slovenije


© 2012 - 2021 Portal Energetika