Novica

Vlada ratificirala sporazum o spremembi Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije.

22. 3. 2011 je bil z izmenjavo not sklenjen Sporazum o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije, s katerim se črta prvi stavek prvega odstavka 4. člena sporazuma.


Zaradi spremenjenih strateških načrtov Rusije in Gazproma glede predvidenih količin zemeljskega plina prenesenega po plinovodu Južni tok – količine naj bi bile tudi do še enkrat večje od prvotno predvidenih – se je Republika Slovenija strinjala s črtanjem prvega stavka prvega odstavka 4. člena medvladnega sporazuma.


Besedilo 4. člena sporazuma po spremembi tako ne opredeljuje neposredno količine prenesenega plina in velikosti tranzitnega plinovoda. Parametri plinovoda in obseg potrebne infrastrukture bodo tako določeni na podlagi rezultatov študije izvedljivosti v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 4. člena sporazuma.


© 2012 - 2021 Portal Energetika