Novica

Vlada sprejela predlog stališča o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju

Vlada RS je danes na redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju.


Republika Slovenija načeloma podpira predlog uredbe, saj prinaša dolgoročne koristi z zagotavljanjem večje varnosti pri izvajanju vseh dejavnostih, povezanih z raziskovanjem, izkoriščanjem ali predelavo nafte in zemeljskega plina na morju na območju EU tudi v - za Slovenijo zelo pomembnem - Severnem Jadranu. Zaradi neizvajanja plinskih ali naftnih dejavnosti na morju se Republika Slovenija zavzema, da se zadevna uredba ne uporablja za države, ki nimajo obale, oziroma na območju, katerih se dejavnosti skladno s to uredbo ne izvajajo.

Poglavitne pripombe Republike Slovenije na predlagano besedilo se nanašajo predvsem na:

  • predmet in področja uporabe (člen 1): Vnesti je treba jasno dikcijo, ki določa, da se za države članice, ki teh dejavnosti ne izvajajo, uredba ne uporablja.
  • čezmejni učinki (člen 17): Država članica, ki izvaja dejavnosti, mora tudi poskrbeti za vse preventivne ukrepe za preprečitev neželenih čezmejnih učinkov. 

Vlada bo poslala predlog stališča Republike Slovenije v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika