Postopek za začetek poročanja podatkov

Zavezanec mora za začetek poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  (Ur. l. RS, št. 52/16) pridobiti dostop do aplikacije za e-poročanje.

Za pridobitev dostopa, je potrebno najprej na Ministrstvo za infrastrukturo poslati izpolnjen prijavni obrazec. Na podlagi prijavnega obrazca, ministrstvo na e-naslov kontaktne osebe zavezanca izda uporabniško ime in geslo, s katerim se zavezanec prijavi v aplikacijo in prične s poročanjem.

Izpolnjen prijavni obrazec se posreduje na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

ali na e-naslov: gp.mzi@gov.si

Kot pomoč pri izpolnjevanju prijavnega obrazca vam navajamo usmeritve glede pravilne serijske številke nosilca digitalnega potrdila pri posameznemu overovitelju:

  • SIGEN-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je 13-mestno število in se začne s številkama 24...
  • POSTA R-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je 6-mestno število
  • HALCOM-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je sestavljena iz številk in črk in je 6-mestna
  • AC NLB – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je sestavljena iz številk in črk in je 8-mestna


Podrobnejše informacije:

  • mag. Erik Potočar, e-naslov: erik.potocar@gov.si; tel: 01/4787-445
  • Liljana Šebenik, e-naslov: liljana.sebenik@gov.s; tel: 01/4787-466

AKTUALNE INFORMACIJE

V začetku leta 2018 bo s strani Ministrstva za infrastrukturo organizirano usposabljanje za poročanje v skladu z  Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  (Ur. l. RS, št. 52/16).O natančnih terminih in načinu prijave na usposabljanje, vas bomo obvestili naknadno na tej spletni strani.

TERMINI USPOSABLJANJ: