Platforma za premogovne regije v prehodu

Premog se trenutno izkopava v 41 regijah v 12 državah EU, zato predstavlja najbolj bogato fosilno gorivo v EU in pomemben vir gospodarske dejavnosti. Premogovništvo zagotavlja delovna mesta za približno 240.000 ljudi, od tega 180.000 v rudarski dejavnosti  izkopavanja premoga in lignita in 60.000 v termoelektrarnah, ki izkoriščajo to fosilno gorivo. Premog predstavlja skoraj četrtino celotne proizvodnje električne energije v EU in je pomembno gorivo za industrijske procese, kot je proizvodnja jekla. Kljub temu se proizvodnja in poraba premoga v zadnjih nekaj desetletjih stalno zmanjšujeta.

Medtem ko premog ostaja osrednje gorivo v evropski mešanici energetskih virov, je EU zavezana k znatnemu zmanjšanju emisij CO2, vključno z emisijami iz premogovnih elektrarn. Za spodbujanje dolgoročne trajnostne rabe premoga je ključnega pomena uporaba inovativnih tehnologij, kot sta zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS).


Evropska komisija (EK) je decembra 2017 predstavila Platformo o premogovnih regijah v prehodu. Platforma je ključni del pobude za premogovne in ogljično-intenzivne regije v prehodu, ki je bila predstavljena kot nezakonodajni element zakonodajnega svežnja »Čista energija za vse Evropejce«. Namen platforme je olajšati razvoj projektov in dolgoročnih strategij v premogovno intenzivnih regijah.

Platforma za premogovne regije v prehodu je zasnovana tako, da državam članicam in regijam pomaga pri izzivih ohranjanja rasti in delovnih mest v prizadetih skupnostih. Omogoča dialog več različnih deležnikov o okvirih politik in financiranju ter zajema področja, kot je strukturna preobrazba, vključno z gospodarsko diverzifikacijo in prekvalifikacijo delovne sile, uvajanjem tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, ekoinovacijo in napredno premogovno tehnologijo.

Naloga platforme je sprožiti tranzicijo kot podlago za reševanje okoljskih in socialnih izzivov. Z povezovanjem evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih deležnikov v tranziciji bo spodbujano partnerstvo in učenje na podlagi izmenjave izkušenj. Dejavnosti platforme so najprej osredotočene na premogovniške regije, v prihodnosti pa naj bi se razširile na ogljično intenzivne regije. Platforma je zasnovana tako, da bo pospešila prehod na čisto energijo, pri čemer bo več pozornosti namenjene socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja.

Februarja 2019 je EK ustanovila sekretariat, ki je odgovoren za vodenje dogodkov in srečanj platforme, tehnično podporo in pripravo gradiv.


Uvodno srečanje skupine nacionalnih strokovnjakov

Foto: MZI

Šoštanj, 11. 7. 2019

V Termoelektrarni Šoštanj je v organizaciji Ministrstva za infrastrukturo in Občine Šoštanj potekalo srečanje strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov Slovenije v okviru "Platforme za premogovne regije v prehodu". Pridobivanju elektrike iz premoga se izteka čas in temu se bo morala prilagoditi tudi premogovna regija v Šaleški dolini. Cilj platforme, ki bo pomagala pri reševanju okoljskih in socialnih izzivov v premogovnih regijah, je pospešiti prehod na čisto energijo. Več pozornosti bo namenjeno socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja. Sporočilo za javnost

Predstavitve iz dogodka:


© 2012 - 2020 Portal Energetika