writing help center buffalo state college paper to write order resume online 4s procurement masters thesis our voices essays in culture ethnicity and communication online college essay on leadership postgraduate application personal statement

Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica - predlog za javno obravnavo, 12. 1. 2021;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu - predlog za javno obravnavo, 23.12. 2020.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

LETO 2020

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 191/2020)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 168/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača (Ur. l. RS. št. 124/2020)
 • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika