Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2020
  • trenutno ni pravnih aktov v javni obravnavi

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

LETO 2020

  • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
  • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika