Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2020

  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane - predlog za javno obravnavo, 12. 10. 2020;
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana - predlog za javno obravnavo, 29. 9. 2020

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

LETO 2020

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača (Ur. l. RS. št. 124/2020)
  • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
  • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika