Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah – predlog za javno obravnavo, 2. 4. 2021.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

LETO 2021

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 54/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju (Ur. l. RS, št. 31/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 31/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 22/2021)

Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo


© 2012 - 2020 Portal Energetika