Slovenija


Predlogi pravnih aktov - Rudarstvo

      Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi

AKTUALNO 2019

  • trenutno ni pravnih aktov v javni obravnavi

Nedavno sprejeti pravni akti - Rudarstvo

LETO 2019
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 10/2019)

Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo