Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

LETO 2022

  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur (Ur. l. RS, št. 6/2022)

LETO 2021

  • Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H) (Ur. l. RS, št. 204/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 87/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna (Ur. l. RS, št. 74/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 74/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 54/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju (Ur. l. RS, št. 31/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 31/2021)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 22/2021)

Arhiv sprejetih predpisov - Rudarstvo


© 2012 - 2021 Portal Energetika