Pravno obvestilo

1. Zaščita pravic


Predmet tega obvestila so spletne strani "Portala Energetika". Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last upravitelja spletnih strani, Direktorata za energijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, in je informativne narave.

 

2. Uporaba objavljenih vsebin

Ponudnik Portala Energetika (Ministrstvo okolje, podnebje in energijo) deluje po načelih odprtosti in transparentnosti, zato želi z objavo najširšega nabora vsebin s svojega delovnega področja omogočiti enako uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Vse objavljene informacije na spletnem Portalu Energetika, če ni izrecno drugače določeno, so informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse vsebine so prosto dostopne, v celoti pa je dovoljena tudi njihova ponovna uporaba, v pridobitni ali nepridobitni namen.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, novice, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bile infromacije izdelane. Informacije javnega značaja so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na Portalu Energetika na način ponovne uporabe, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe.

 

3. Omejitev odgovornosti

Uporabniki vsebine spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost. Lastnik Portala Energetika (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti glede posledic uporabe informacij na teh straneh.

Informacije na spletnih straneh Portala Energetika:

  • niso nujno natančne reprodukcije uradnih besedil; edina verodostojna so besedila, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali v originalnih dokumentih; 
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene; 
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora ponudnika, zaradi česar zanje ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti; 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje strani in s tem povezane nevšečnosti ali izgube na strani uporabnikov spletnega mesta.

Lastnik Portala Energetika (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) si ne glede na razlog pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na portalu, delujemo z največjo skrbnostjo za njihovo pravilnost in ažurnost. Naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu.

V nobenem primeru ne odgovarjamo uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe spletnega portala ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

 

4. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Lastnik Portala Energetika (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) osebne podatke obdeluje skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR).

Ministrstvo od obiskovalcev spletnih strani sistematično zbira in obdeluje naslednjo vrsto podatkov:

  • podatek o naslovu elektronske pošte posameznikov, ki so nedvoumno izrazili željo po obveščanju o novostih in spremembah na spletnih straneh (novice, napoved dogodkov ali oboje).

Pri tem izjavljamo, da:

  • bomo podatke uporabili izključno za namen obveščanja o spremembah na spletni strani Portala Energetika (kategorija novice, napoved dogodkov ali oboje);
  • da bomo podatke hranili do prejema obvestila o preklicu privolitve;
  • da lahko preklic svoje privolitev posameznik kadarkoli posreduje na elektronski naslov organa;
  • osebne podate obdeluje zgolj ministrstvo, in da bodo do njih lahko dostopali zgolj zaposleni pri organu, kadar bo to nujno za izvedbo njihovih nalog;
  • ima posameznik pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, informacijskemu pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Vsebina te strani je bila nazadnje posodobljena 25. 1. 2023.


© 2012 - 2024 Portal Energetika